Celoměstské programy podpory sportu na rok 2017 – 3. část

Poslední ze série tří článků o programech podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze se věnuje Programu IV. Tento program je určen pro dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny, handicapovaných a seniorů.

Do kapitoly IV. byly přesunuty dva programy, které byly v loňském roce vyhlášeny jako součást Programů I., jedná se o:

 • IV.B Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu handicapovaných (dříve I.B)
 • IV.C Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu seniorů (dříve I.C)

Z přesunu do kapitoly IV. vyplývá několik novinek:

 • časové vymezení podpory je nově od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (dříve to bylo – jako u všech Programů I. – od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017)
 • spoluúčast žadatele je 20 % z celkových nákladů projektu (v Programu I. spoluúčast nebyla)

Změnily se také způsobilé náklady u obou zmiňovaných programů. Z uznatelných nákladů „vypadly“ náklady na zdravotní zabezpečení a nově jsou jasně definovány náklady na pronájmy prostor a propagaci projektu.

Základní informace o programech ukazuje tabulka:

IV.A IV.B. IV.C
Limit 50.000 Kč – 800.000  Kč 50.000 Kč – 800.000 Kč 20.000 Kč – 150.000 Kč
Časové
vymezení
podpory
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Žadatel spolky podle zákona
č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
provozující činnosti
v oblasti tělovýchovy
a sportu s delší
než roční historií
k datu podání žádosti
se zaměřením na sport
pro všechny
pražské sportovní svazy,
celostátní svazy, střešní
organizace, které sdružují
kluby a práv. osoby
provozující činnost
v oblasti těl. a sportu
na území hl. m. Prahy
pro handicapované
sportovce v celé škále
postižení…
 • spolky podle zákona
  č. 89/2012 Sb.,
  občanský zákoník,
 • společnosti dle zákona
  o obchodních korpora-
  cích č. 90/2012 Sb.
 • nadace a nadační
  fondy
 • obecně prospěšné
  společnosti
 • fyzické osoby
  nezapsané a
  zapsané v obchodním
  rejstříku

 

Způsobilé
náklady
 • mzdové náklady na kvalifikované instruktory a cvičitele, náklady na jejich
  vzdělávání
 • nezbytné materiální vybavení pro pohybovou činnost
 • pronájmy prostor k realizaci projektu (max. 50 % z přiděleného projektu)
 • propagace projektu
Participace
 • 80 % dotace z celkových nákladů
 • 20 % participace z celkových nákladů
V žádosti
žadatel
uvede
 • popis plánové
  činnosti, aktivity,
  účel použití dotace,
  odůvodnění žádosti
 • popis cílové skupiny
 • druh sportu
 • specifikace využívané
  sportovní infrastruktury
 • stručný popis projektu,
  účel použití dotace,
  odůvodnění žádosti
 • informace o členské
  základně, počtu trenérů
  a využití sportovní
  infrastruktury
 • stručný popis projektu,
  účel použití dotace,
  odůvodnění
  žádosti
 • informace o členské
  základně, počtu trenérů
  a využití sportovní
  infrastruktury
Povinné
přílohy
k žádosti
 • podrobný popis projektu
 • podrobný položkový
  rozpočet
 • podrobný popis a cíl
  projektu
 • podrobný položkový
  rozpočet dle druhu
  nákladů
 • podrobný popis a cíl
  projektu
 • podrobný položkový
  rozpočet dle druhu
  nákladů

Žádosti o dotaci z Programu IV. je nutno podat do 16.11.2016.

Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.