Nabídka pojištění od České unie sportu

Jako mateřská organizace zaštiťující množství sportovních klubů po celé České republice se Česká unie sportu svým členům snaží zajišťovat různé výhody, včetně možnosti pojištění. Na rozdíl od pojistek sjednaných ČOV se jedná pouze o nabídky, které kluby mohou, ale nemusejí využít.

Cestovní pojištění

Jednou z těchto služeb, které ČUS nabízí, je sleva na cestovní pojištění. První část nabídky platí pro národní svazy, kde se nabízí výhodnější podmínky pro pojišťování cest reprezentantů do zahraničí (přes Evropskou pojišťovnu ERV a UNIQA). Tato nabídka neobsahuje pouze cestovní pojištění, ale je nadstandardně rozšířena o pojištění na sportovní utkání + úrazy spojené s tréninkem a soutěžemi v zahraničí. Nabídka pojištění je členěna do několika cenových úrovní podle náročnosti sportu, anebo podle výše poskytnutého pojistného krytí a služeb s tím spojených.  Denní sazby pojištění se pohybují již od 28 Kč/den na pojištění v Evropě a od 50 Kč/den ve světě.

Druhá část nabídky je pak věnovaná přímo členům ČUS a jejich rodinným příslušníkům, konkrétně ve formě 20% slevy na produkty cestovního pojištění u Kooperativy (pojištění KOLUMBUS) a Evropské pojišťovny ERV (pojištění SBALENO). Při sjednávání cestovního pojištění u daných pojišťoven je zapotřebí zmínit nárok na slevu, aby mohla být přiznána.

Pojištění odpovědnosti spolku za újmu

Mnohem důležitější je pro sportovní kluby rámcová smlouva pro pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, kterou ČUS předpřipravilo se společností Renomia a pojišťovnou Kooperativa. Každý sportovní klub či tělovýchovná jednota odpovídá za škody způsobené při své činnosti třetím osobám. Přísnost posuzování zavinění s novým zákoníkem vzrostla – kluby jsou posuzovány jako jakákoli jiná právnická osoba. Vznik škod nelze i při maximální prevenci nikdy vyloučit a náhrady škody mohou mnohdy dosahovat vysokých částek. Souhrn obou částí rámcové smlouvy si můžete prohlédnout v informačním letáku Renomie.

Pro koho je nabídka určená?

ČUS nabízí svým členům možnost výhodného pojištění oproti standardním nabídkám pojišťoven, připraveného na míru sportovním klubům a finančně dostupné i pro ty menší. Pojištění odpovědnosti za újmu se vypočítává podle velikosti klubu a žádané pojistné částky (limitu pojistného plnění). Od léta 2016 je v platnosti nový dodatek k této rámcové smlouvě, který definuje podrobnější členění, a tím pádem i výhodnější podmínky pro menší kluby.

Jaké škody pojištění kryje?

Pojistná smlouva chrání klub před škodami, které se jeho vinou stanou na zdraví třetích osob (např. se utrhne led ze střechy klubovny a spadne na procházejícího člověka), stejně jako škody na majetku (př. při zápase vyletí míč mimo hřiště a rozbije sklo zaparkovaného auta). V případě pojištění se klub nemusí obávat ani následků finančních škod třetím osobám, nákladům právního zastoupení v souvislosti s uplatněným nárokem na náhradu škody a také nemajetkové újmu.

Kolik klub za pojištění zaplatí?

Výše ročního pojistného se pohybuje se v rozsahu od 3 do 10 tisíc Kč ročně podle velikosti klubu a pojistné částky. Velikost klubu je odstupňovaná do čtyř kategorií (kluby do 60 členů, do 200, do 1000 a do 2000) a jednoty si vybírají z limitu pojistného plnění (1 mil. Kč, 3 mil. Kč, 5 mil. Kč nebo 10 mil. Kč). Z tohoto členění vyplývá, že pokud by klub měl více jak 2000 členů, případně žádal vyšší pojistnou částku, neplatí pro něj nabídka v této rámcová smlouvy a podmínky mu budou sjednávány individuálně.

Jak postupovat v případě zájmu o toto pojištění je popsáno níže, jelikož formulář přihlášky k pojištění je společný pro obě části rámcové smlouvy ČUS.

Pojištění majetku

Rámcová smlouva ČUS kromě odpovědnosti klubů obsahuje ještě druhou složku, a to pojištění majetku (ať už movitého či nemovitého). To v sobě zahrnuje možnosti pojistit klubový majetek proti živlům (povodeň, vichřice, krupobití, sesuv, tíha sněhu, požár, apod.), pro případ odcizení, vandalismu, pojištění skla, strojů i elektronických zařízení. Výhodou tohoto pojištění jsou vysoké sdílené limity pojistného plnění a možnost pojištění dřevostaveb a tzv. „tesko“ domků, které jsou standardně z pojištění vyloučeny.

Co když klub již pojištěný je?

Většina klubů svůj majetek již pojištěný má, nicméně rámcová smlouva, připravená pro členské subjekty ČUS, garantuje výhodnější podmínky pojištění majetku než bývá pro právnické osoby obvyklé. Pojišťovací makléř Renomia poskytuje specializovaný tým manažerů, kteří se jako partneři ČUS zaměřují na služby sportovním klubům. Ti rádi zodpovědí dotazy, pomohou s přihláškou k pojištění, příp. ukončení stávajících pojistných smluv a budou asistovat při likvidaci budoucích škodných událostí – kontakty jsou uvedené níže.

Jak si pojištění sjednat?

Pokud má klub zájem o pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti za újmu, stačí vyplnit předběžnou přihlášku, zveřejněnou jak na webových stránkách ČUS tak zde mezi Dokumenty PTU, kde uvede své požadavky na pojistné plnění. Tento formulář klub následně zašle na Renomii poštou (Na Florenci 15, Praha) či emailem a její pracovníci připraví konkrétní smlouvu podle vybraného tarifu. Přihláška je společná pro oba typy pojištění (odpovědnost klubu i majetek), nicméně samozřejmě lze zvolit pouze jedno či druhé nezávisle.

Odeslání přihlášky neznamená automatické uzavření smlouvy! Jedná se pouze o poptávku, tedy vyjádření zájmu klubu. Lze ji zaslat na Renomii poštou či pouze emailem. S případnými otázkami se obracejte přímo na tým Renomia Sport: Ing. Edita Pažoutová (606 758 267, edita.pazoutova@renomia.cz), Ing. Radomír Michniak (731 129 403, radomir.michniak@renomia.cz). Podrobné informace naleznete také na webu Renomie.

majetek_souhrn

V příštím ze série článků o tematice pojištění se zaměříme na nabídku, která také platí jen pro členy České unie sportu – pojištění odpovědnosti členů volených orgánů. Přehledný diagram o jednotlivých typech pojištění je k nahlédnutí v úvodním článku k této tematice.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.