MŠMT zveřejnilo další zprávu o průběhu administrace žádostí z Programu VIII

V souladu s plánem hlavních úkolů na I. pololetí roku 2017 provádí MŠMT rozdělení státního rozpočtu na rok 2017 v oblasti sportu, konkrétně rozdělení neinvestičních prostředků vyčleněných pro program VIII, který je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot.

V rámci programu VIII bylo přijato celkem 4330 žádostí, které jsou postupně schvalovány v návaznosti na probíhající kontrolu formálních náležitostí, případně na kontrolu vyúčtování dotací za rok 2016.

V první části bylo zpracováno 1172 žádostí, kterým byla přidělena celková dotace ve výši 238.886.450 Kč, v druhé části pak 1356 žádostí, kterým byla přidělena celková dotace ve výši 253.801.115 Kč. Konečné přidělení dotací bude závazné v okamžiku vydání rozhodnutí.

1802 žádostí stále ještě čeká na kontrolu.

Seznamy projektů, které projednala expertní komise a porada vedení MŠMT:

1. část zpracovaných žádostí

2. část zpracovaných žádostí

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.