Aktualizaci členské základny je potřeba provést do 31.12.2017

27.11.2017

Stejně jako každý rok, i letos je potřeba, aby tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Pražské tělovýchovné unii, resp. v České unii sportu aktualizovaly členské základny svých oddílů. Tato povinnost vychází z Pokynu ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12.2017.

Statistická data jsou užitečným zdrojem informací používaným např. při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité řadě posledních 17 let poskytují tyto údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je ČUS většinovou součástí.

Pokyn předsedy ČUS reflektoval v roce 2015 vznik nového informačního systému https://iscus.cz, který pracuje v režimu on-line, což znamená, že data o členské základně zobrazují okamžitý stav v reálném čase. Informační systém funguje již třetím rokem a poskytuje sportovním klubům a tělovýchovným jednotám snadnější přístup k samostatnému nahrávání (editaci) dat.

Čas potřebný ke sběru statistických dat je relativně krátký. Je nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základny nejpozději do 31.12.2017. Aktuální stav zaznamenaný v IS ČUS k poslednímu dni letošního roku bude číslem, které bude oficiálním statistickým údajem za rok 2017. Jakékoliv změny proto prosím provádějte bezodkladně.

Pokyny, jak postupovat při nahrávání členské základny po přihlášení do IS ČUS, naleznete v 3. části Manuálu na obsluhu IS ČUS. Kompletní Manuál je dostupný zde na webových stránkách PTU v sekci Dokumenty. V případě, že budete potřebovat při aktualizaci dat pomoci, kontaktujte prosím Ing. Pavlu Šrůtovou na telefonním čísle 261 215 365 nebo e-mailu srutova@ptupraha.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.