Novinky ve mzdách od roku 2018

Od ledna 2018 se zvýší minimální mzda o dvanáct set korun na 12 200 Kč měsíčně a čekají nás také další změny. U dohod o provedení pracovní činnosti do částky 2 500 Kč se nově objevuje možnost odvádět srážkovou daň, zvyšuje se sleva na první dítě a novinky se týkají i nemocenské.

 Zdanění DPČ do 2.500 Kč měsíčně

Od 1.1.2018 bude nově u dohod o pracovní činnosti (DPČ) do celkové částky 2.500 Kč měsíčně, ale pouze u nepodepsaného daňového Prohlášení poplatníkem, uplatněn stejný režim jako u DPP (dohod o provedení práce) do 10.000 Kč měsíčně. Z částky do 2.500 Kč se bude srážet daň srážková. Z částky 2.501 Kč měsíčně a vyšší se bude nadále srážet daň zálohová. Osoby, u nichž bude uplatněn režim daně srážkové, mohou tyto příjmy uvést do daňového Přiznání a započítat je na daň zálohovou, stejně jako je tomu u DPP do 10.000 Kč měsíčně. Do ročního zúčtování daní prováděné zaměstnavatelem zahrnout nelze.

Slevy na děti

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (neboli sleva na dítě) bylo v roce 2017 ve výši: na 1. dítě – 13.404 Kč ročně (1.117 Kč měsíčně), na 2. dítě – 19.404 Kč ročně (1.617 Kč měsíčně) a na 3. dítě a každé další ve výši 24.204 Kč ročně (2.017 Kč měsíčně). A tyto částky se použijí při ročním zúčtování daní za rok 2017. Od 1.1.2018 se zvyšuje sleva jen na první dítě na částku 15.204 Kč ročně, což bude 1.267 Kč měsíčně. Pro uplatnění daňového bonusu je podmínkou dosažení hrubé mzdy ve výši poloviny minimální mzdy platné vždy k 1. 1. daného roku, což bude od 1.1.2018 měsíční hrubá mzda ve výši 6.100 Kč.

Roční sleva za umístění dítěte v MŠ nebo v dětské skupině je stejná v maximální výši jako je platná minimální mzda k 1.1. daného roku. Za rok 2017 tedy lze uplatnit maximálně částku 11.000 Kč a za rok 2018 bude možné uplatnit slevu ve výši 12.200 Kč.

Zvýšení minimální mzdy a zaručených mezd

Minimální mzda (dále jen MM-§111 ZP) činí nově 73,20 Kč/h (dosud byla 66,00 Kč/h), měsíční minimální mzda činí nově 12.200 Kč (dosud 11.000 Kč). Osoby evidované na úřadu práce si budou moci přivydělávat nadále do výše poloviny MM, tj. měsíčně 6.100 Kč v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Ale zde pozor. Novela zákona o zaměstnanosti účinná od 29.7.2017 ruší možnost přivydělat si prací na DPP. Nově lze pracovat jen na základě DPČ nebo pracovního poměru (PP). Ve zdravotním pojištění se z důvodu neomluvené či omluvené nepřítomnosti (neplaceného volna) v práci nezvyšuje vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, jen musí být v měsíci dodržen minimální základ v úrovni platné minimální mzdy.

V souvislosti se změnou MM se zvyšují od 1.1.2018 také zaručené mzdy (ZM-§112 ZP). Zaručená mzda stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce a nesmí být nižší než minimální a nevztahuje se na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (§109 odst.5 ZP). Základní sazba výše MM a nejnižší úrovně ZM jsou stanoveny nařízením vlády č.567/2006 Sb., kde jsou v Příloze k tomuto nařízení uvedeny popisy a charakteristiky prací jednotlivých 8 skupin prací. Novelizováno bylo nařízením vlády č.286/2017 Sb. Nejnižší úrovně zaručené mzdy tedy od 1.1.2018 činí:

Zaručená mzda Kč/hod Kč/hod Kč/měs. Kč/měs.
 Skupina prací 2017 2018 2017 2018
1) jednoduché, manipulační práce 66,00 73,20 11 000 12 200
2) jednoduché odborné práce 72,90 80,80 12 200 13 500
3) odborné práce 80,50 89,20 13 400 14 900
4) odborné specializované práce 88,80 98,50 14 800 16 400
5) systémové práce 98,10 108,80 16 400 18 100
6) tvůrčí specializované práce 108,30 120,10 18 100 20 000
7) tvůrčí systémové práce 119,60 132,60 19 900 22 100
8) komplexní tvůrčí práce 132,00 146,40 22 000 24 400

 Nemocenské dávky při dlouhodobé pracovní neschopnosti

Nemocenské dávky se vyplácí od 15. kalendářního dne nemoci sazbou 60% denního vyměřovacího základu. Od 1.1.2018 bude nově od 31. dne sazba 66% vyměřovacího základu a od 61. dne nemoci sazba 72% vyměřovacího základu. Od 1.2.2018 se zavádí nová dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovské. Výše dávky bude činit 70% denního vyměřovacího základu a její výplata bude náležet 7 kalendářních dnů. Poslední novou dávkou bude od 1.6.2018 dávka dlouhodobého ošetřovného. Více informací ZDE.

 

Mgr. Eva Lindnerová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.