Praha 4 hledá svého Sportovce roku

Městská část Praha 4 pokračuje v započaté tradici a také za letošní rok bude vyhlašovat Anketu o nejlepšího sportovce. Nově mohou do Ankety 2017 zasílat nominace svých členů na ocenění nejen kluby, které mají na Čtyřce sídlo, ale také TJ/SK, které na Praze 4 realizují svou sportovní činnost. PTU bude opět zajišťovat administrativní podporu celé akce.

Pravidla Ankety o nejlepšího sportovce městské části Praha 4 za rok 2017

Anketa bude probíhat dvoukolově – v prvním kole (uzávěrka je 15. února 2018) mohou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty ze Čtyřky nominovat své sportovce do jednotlivých kategorií. Komise jmenovaná PTU následně vybere 4 nejlepší kandidáty v každé kategorii (vyjma kategorie Naděje Čtyřky, podrobnosti dále), kteří postoupí do druhého kola. Jména vybraných sportovců, trenérů a družstev budou zveřejněna na webu PTU 1. března 2018 spolu s krátkým informačním medailonkem . Nominovaní budou pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne 24. 3. 2018. Vítěze každé kategorie vybere odborná komise.

V anketě je vyhlášeno 5 kategorií, na místě bydliště sportovce nezáleží, podmínkou je pouze reprezentace sportovního klubu ze Čtyřky. Nominaci mohou provádět sportovní kluby:

  • se sídlem na Praze 4 či
  • dlouhodobě realizující svou činnost na území MČ Praha 4 a poskytující služby místním rezidentům. Tyto subjekty doloží svou působnost přiložením např. dlouhodobé smlouvy o pronájmu sportoviště na území MČ Praha 4 apod. (stačí 1x ke všem anketním lístkům klubu).

Není omezena právní forma sportovního klubu/tělovýchovné jednoty (nemusí se jednat pouze o spolky), nicméně sportovci musejí startovat v oficiálních soutěžích daného sportovního odvětví.

Vyhlašovanými kategoriemi jsou:

  • Sportovec roku: ryze mužská kategorie, bez omezení věku
  • Sportovkyně roku: ryze ženská kategorie, bez omezení věku
  • Sportovní družstvo roku: družstvo se musí sestávat minimálně ze dvou sportovců, bez omezení pohlaví či věku
  • Trenér(ka) roku: minimální věk 18 let a držitel(ka) trenérské licence v daném sportu
  • Naděje Čtyřky: sportovci, kteří v roce 2017 dosáhli maximálně 18 let (ročník 1999 a dále)

Kategorie Naděje Čtyřky, která oceňuje snahu mladých sportovců, zaujímá zvláštní postavení. Zde bude v prvním kole vybráno minimálně 10 juniorek a juniorů, jejichž výkony vypovídají o talentu a možnostech větších sportovních úspěchů v budoucnosti. Ti budou doporučeni do druhého kola, kde odborná komise potvrdí konečný výběr 10 chlapců či dívek bez určeného pořadí, kteří ztělesňují sportovní naděje Prahy 4.

Nominované osoby či družstvo do ankety navrhuje vždy sportovní klub, kterého jsou členem, prostřednictvím anketního lístku. Ten musí být kompletně vyplněný a podepsaný předsedou klubu či pověřeným pracovníkem, jinak bude považován za neplatný a nebude do ankety zařazen. Anketní lístek není možné vyplňovat ručně, je třeba jej vyplnit v počítači a následně vytisknout, případně vytištěný vyplnit na stroji.

Anketní lístek si můžete stáhnout ZDE.

Počty nominací do jednotlivých kategorií nejsou omezené. Nominace probíhá vyplněním anketního lístku a jeho podáním do 15. 2. 2018 na Pražskou tělovýchovnou unii, a to buď:

  • poštou v obálce nadepsané „Sportovec MČ Praha 4“ zaslané na adresu: Pražská tělovýchovná unie, Hanusova 16, Praha 4, PSČ 140 00 nebo
  • emailem, v jehož příloze bude naskenovaný anketní lístek (či více lístků), odeslaným na adresu info@ptupraha.cz s uvedením předmětu zprávy: „Sportovec MČ Praha 4“.

Po uzávěrce prvního kola budou anketní lístky zpracovány pracovníky PTU, roztříděny do kategorií a předány komisi k posouzení. Komise prvního kola bude jmenována Pražskou tělovýchovnou unií a bude složená ze členů Výkonného výboru PTU a předsedů pražských sportovních svazů.

1. března budou na webových stránkách PTU zveřejněny osobní medailonky sportovců, trenérů a družstev nominovaných do druhého kola ankety, aby se obyvatelé Prahy 4 i sportovní veřejnost mohli s jednotlivými kandidáty seznámit. Nominovaní obdrží od MČ pozvánku na slavnostní vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce městské části Praha 4, které proběhne 24. 3. 2018. Vyhlášení, které je v režii MČ Praha 4, proběhne ve slavnostním duchu a bližší informace o něm se objeví na webových stránkách městské části, v časopise Tučňák i webu PTU.

V případě dotazů k anketě pište na info@ptupraha.cz nebo volejte na telefon 261 215 365, rádi vám poskytneme další informace.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.