Semináře plánované pro rok 2018

12.02.2018

Kolektiv Pražské tělovýchovné unie byl potěšen zájmem členských klubů i širší odborné sportovní veřejnosti o účast na seminářích, které proběhly ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 v roce 2017. I v roce 2018 máme v plánu pokračovat v pořádání tematických seminářů.

V minulém roce proběhly – mimo již tradiční ekonomické semináře v únorových termínech – workshopy pro sportovní kluby zaměřené na problematiku DPH v podmínkách sportovních organizacích a Dotace. Ekonomické semináře byly kromě očekávaného obsahu (účetní závěrka) obohaceny o zásady uzavírání a zdanění dohod o provedení práce, informace o EET a novinky v možnostech pojištění sportovních klubů.

Legislativa týkající se sestavení účetní závěrky v jednoduchém ani podvojném účetnictví nedostála během uplynulého roku výraznějších změn a vzhledem k tomu, že se na sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v této oblasti ani tento rok nechystají žádné novinky, bylo rozhodnuto o vynechání letošních ekonomických seminářů. Připomínáme však, že účetní závěrku za daný rok je třeba sestavit a poté zveřejnit ve Sbírce listin do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem spolku (podle stanov spolku), nejpozději však do konce následujícího roku (to v případě, pokud by se například nesešel nejvyšší orgán a účetní závěrka by se zveřejňovala jako procedurálně neschválená).

Kolektiv Pražské tělovýchovné unie očekává, že v průběhu roku 2018 dojde k uspořádání seminářů dle aktuálních potřeb klubů – ať už na dotační témata, týkající se problematiky ochrany osobních údajů podle směrnice GDPR či jiných novinek v legislativě. Množství užitečných informací naleznete i nadále ve formě článků na webových stránkách PTU v sekci Infoservis. Se specifickými dotazy se můžete obrátit na pracovníky PTU buď e-mailem nebo telefonicky – viz kontakty.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.