Novinky ve mzdách od roku 2019

Na následujících řádcích přinášíme stručné shrnutí změn, které přinese rok 2019 v oblasti zaměstnávání a mezd.

 Zvýšení minimální mzdy a zaručených mezd od 1.1.2019

Minimální mzda (dále jen MM-§111 ZP) činí nově 79,80 Kč/hod. (dosud 73,20 Kč/hod.), měsíční minimální mzda se zvyšuje z původních 12.200 Kč na 13.350 Kč.

Osoby evidované na úřadu práce si budou moci přivydělávat nadále do výše poloviny MM, tj. měsíčně 6.675 Kč v tzv. nekolidujícím zaměstnání.

POZOR! Novela zákona o zaměstnanosti účinná od 29.7.2017 zrušila možnost přivydělat si prací na DPP (dohodu o provedení práce). Lze pracovat jen na základě „pojištěné“ dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo pracovního poměru (PP).

Zvýšení MM ovlivňuje i výši některých daňových slev a je rozhodující pro zdanění důchodů. Školkovné (sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení) bude za rok 2019 ve výši 13.350 Kč za jedno dítě. Při ročním zúčtování daní za rok 2018 bude použita doposud platná částka 12.200 Kč.

Od 1.1.2019 se také zvyšuje hranice ročních příjmů pro vznik nároku na daňový bonus. Ten mohou využívat poplatníci, kteří měli ve zdaňovacím období příjem ze zaměstnání nebo podnikání, a to minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy pro rok 2019 je to částka 80 100 Kč (pro příjmy za rok 2018 je to 73 200 Kč).

V souvislosti se změnou MM se zvyšují od 1.1.2019 také zaručené mzdy (ZM-§112 ZP). Zaručená mzda stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální a nevztahuje se na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (§109 odst.5 ZP). Základní sazba výše MM a nejnižší úrovně ZM jsou stanoveny nařízením vlády č. 567/2006 Sb., kde jsou v Příloze k tomuto nařízení uvedeny popisy a charakteristiky prací jednotlivých 8 skupin prací: http://www.mpsv.cz/files/ip/nv567_2006.pdf.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy tedy od 1.1.2019 činí:

Skupina prací Kč/hod. Kč/hod. Kč/měs. Kč/měs.
2019 2018 2019 2018
1) jednoduché, manipulační práce 79,80 73,20 13 350 12 200
2) jednoduché odborné práce 88,10 80,80 14 740 13 500
3) odborné práce 97,30 89,20 16 280 14 900
4) odborné specializované práce 107,40 98,50 17 970 16 400
5) systémové práce 118,60 108,80 19 850 18 100
6) tvůrčí specializované práce 130,90 120,10 21 900 20 000
7) tvůrčí systémové práce 144,50 132,60 24 180 22 100
8) komplexní tvůrčí práce 159,60 146,40 26 700 24 400

Posunutí hranice účasti na pojištění

Do 31.12.2018 je zaměstnanec na DPČ nemocensky pojištěn od celkové částky 2.500 Kč měsíčně. Zaměstnavatel vede ELDP, osobu přihlašuje (odhlašuje) k nemocenskému a zdravotnímu pojištění. Do částky 2.499 Kč měsíčně se jedná o „zaměstnání malého rozsahu“ bez účasti na obou pojištěních. Od 1.1.2019 se rozhodná částka zvyšuje na 3.000 Kč měsíčně – opatření je uvedeno ve Sdělení MPSV č. 236/2018 Sb.. Do částky 2.999 Kč měsíčně se nebude srážet sociální ani zdravotní pojištění.

U DPP zůstává rozhodná částka beze změny – tedy 10.000 Kč měsíčně. Do částky 10.000 Kč měsíčně se nadále neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, protože nevzniká účast na pojištění.

Stejně jako každý rok se od 1.1.2019 zvyšují redukční hranice vyměřovacího základu pro výpočet nemocenských dávek a jsou vyhlášeny ve Sdělení MPSV č. 237/2018 Sb. Tím se zvyšují i redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc, které vyplácí zaměstnavatel svému zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Kalkulačka pro výpočet náhrad je uvedena např. na stránkách MPSV.

Mgr. Eva Lindnerová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.