Změny u dohod o pracovní činnosti v roce 2019

Od 1.5.2019 se v případě nepodepsání prohlášení k dani (sleva na dani u zaměstnavatele) u DPČ zvyšuje rozhodná částka pro vybírání srážkové daně z 2.500 Kč na 3.000 Kč měsíčně. Došlo tak ke sjednocení částky rozhodného příjmu pro odvod pojištění a odvod srážkové daně. Nové opatření se poprvé uplatní při zpracování mezd za květen 2019.

1.1.2019 – posunutí hranice pro účast na pojištění

Od 1.1.2019 se dle opatření uvedeného ve Sdělení MPSV č. 236/2018 Sb. zvýšila rozhodná částka pro účast na pojištění u DPČ z 2.500 Kč na 3.000 Kč měsíčně. Zaměstnavatel pak vede ELDP, osobu přihlašuje (odhlašuje) k nemocenskému a zdravotnímu pojištění. Do částky 2.999 Kč měsíčně se jedná o „zaměstnání malého rozsahu“ bez účasti na obou pojištěních.

1.5.2019 – zvýšení limitu u srážkové daně

V daňové oblasti ke změně od 1.1.2019 nedošlo. Oblast pojištění byla tudíž s oblastí daňovou v rozporu. Podmínky v obou oblastech se sjednocují až od 1.5.2019.

U nepodepsaného prohlášení k dani se tedy od 1.5.2019 zvyšuje rozhodná částka pro vybírání srážkové daně z 2.500 Kč na 3.000 Kč měsíčně.

Musí se však jednat o případ nepodepsaného prohlášení k dani u zaměstnavatele, kde daňový zákon používá pojem „neučiněného“ prohlášení. Vztahuje se na všechny příjmy ze závislé činnosti dle §6 odst.1., tedy např. u pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, svědečného, odměny za výkon funkce, odměny za činnost člena orgánu právnické osoby, odměny členů okrskových volebních komisí.

Při souběhu příjmů ze dvou činností – např. funkční odměny a odměny na základě DPČ – v jednom měsíci, se pro určení, zda odměna překročila limit 3.000 Kč, tyto částky sčítají. Bude-li součet odměn vyšší, je nutné srazit zálohu na daň.

Např. z PP bude náležet mzda 2.000 Kč a z DPČ odměna také 2.000 Kč. Došlo k překročení limitu 3.000 Kč pro srážkovou daň, takže bude sražena daň zálohová ze společného základu daně.

Limit 3.000 Kč je hrubá částka, tedy nenavýšená o případné povinné pojistné (nejedná se o superhrubou mzdu).

V žádném případě se limit nezjišťuje při souběhu s DPP. U DPP zůstala rozhodná částka 10.000 Kč měsíčně beze změny, a to jak v oblasti daňové, tak v oblasti pojištění.

Např. u DPČ a zároveň u DPP bude měsíční odměna činit 5.500 Kč. Z DPČ se srazí záloha na daň ve výši 1.110 Kč (DPČ je vztah nemocensky a zdravotně pojištěný, takže základ daně je 7.400 Kč po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru). Z DPP se srazí daň srážková ve výši 825 Kč.

Mgr. Eva Lindnerová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.