Ekonomické semináře PTU

31.03.2020

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům, kteří dorazili do společenského sálu Nuselské radnice na ekonomický seminář, jenž v polovině března pořádala Pražská tělovýchovná unie ve spolupráci s MČ Praha 4.

Oba termíny semináře se uskutečnily ještě před zákazem volného pohybu, nicméně s kapacitou již omezenou v té době platným vládním nařízením. První termín semináře (úterý 10.3.) navštívilo 45 zástupců sportovních spolků nejen z území hlavního města Prahy a na přednášky konané ve středu 11.3. dorazilo 46 účastníků.

Náplní semináře bylo šest přednášek, které byly zaměřeny na ekonomiku sportovních klubů a tělovýchovných jednot, dále pak na aktuální změny v magistrátních dotačních programech nebo rejstříky a registry související s činností sportovních organizací.

Předseda PTU Ing. Jaroslav Chvalný seznámil účastníky s podrobným výkladem nových magistrátních Opatření I. až VII. Věnoval se odlišnostem nového vyhlášení dotačních programů oproti vyhlášením minulým, dále probral způsobilé výdaje a účtování nákladů z hlediska celoměstských programů podpory sportu v hl. m. Praze, stejně jako obecné náležitosti účetních dokladů a nejčastější pochybení odhalená při kontrolách.

Ing. Pavla Šrůtová připomněla přítomným nutnost pravidelné aktualizace Spolkového rejstříku a Sbírky listin a zaměřila se na nejčastější chyby, které se při zápisech a úpravách údajů v rejstříku objevují. Následně se věnovala současné situaci kolem Rejstříku sportu MŠMT.

Ing. Veronika Nešpůrková upozornila klubové funkcionáře na nový neveřejný rejstřík Evidence skutečných majitelů a připomněla hlavní faktory pro posouzení, zda tržby spolků budou podléhat elektronické evidenci tržeb či nikoli. Závěr semináře byl věnován rychlému zopakování hlavních bodů při vyplňování formuláře daňového přiznání, který zůstává stejný jako v letech minulých.

Článek k aktualizaci informací ve Spolkovém rejstříku je k dispozici ZDE. Postupně budou na webu PTU publikovány články k dalším tématům semináře, a to podle vývoje aktuální situace v jednotlivých oblastech.

Ještě jednou děkujeme účastníkům za zájem a budeme se těšit na setkání na některém z příštích seminářů PTU.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.