Letní vlna rozvolňování protiepidemických opatření

Od 1. července 2020 budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na větších vnitřních akcích a v metru. MZ ČR také zveřejnilo mapu aktuální epidemiologické situace v regionech ČR.

Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 je dle tiskové zprávy MZČR v rámci celé České republiky stabilní, nicméně počet nakažených narůstá v existujících lokálních ohniscích v Moravskoslezském kraji – proto se zde na rozdíl od zbytku republiky protiepidemická opatření od 30. června zpřísní. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a v metru. V celé republice nasadí občané roušku už jen při návštěvě zdravotnického nebo sociálního zařízení.

banner_covid-pouze-metro-860x376

Stále platí mimořádné opatření MZDR 20588/2020-9, které od 22. 6. 2020 povoluje konání hromadných akcí venku i uvnitř s účastí nejvýše 1000 osob ve stejný čas, ve stavebně členěných areálech až 5 oddělených sektorů po 1000 osobách.

Provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť od 1.7.2020 upravuje mimořádné opatření MZDR 20581/2020-8 – základním pilířem nadále zůstává pravidelná dezinfekce. Doporučuje se:

  • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
  • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
  • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
  • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Zákazníci by měli být ve všech provozovnách vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou. Provozovatelé jsou povinni umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Provoz stravovacích, ubytovacích a dalších služeb také upravuje výše zmíněné opatření.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu aktuální epidemiologické situace v regionech ČR:

rizikove-score-covid-19-cr-27062020

Na základě informací MZČR zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.