Zpráva o průběhu a závěrech 31. VH PTU

05.10.2020

Ve středu 30.9.2020 proběhlo v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 jednání 31. valné hromady Pražské tělovýchovné unie. Na jednání byli pozváni zástupci celkem 419 členských subjektů (zástupci 392 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a zástupci 27 členských sportovních svazů).

Podle zjištění valnou hromadou ustavené mandátové komise se dostavilo a bylo přítomno celkem 93 delegátů (22,19%), z toho 79 delegátů TJ/SK (20,15 %), tedy více jak jedna pětina požadovaná stanovami PTU pro konání řádné valné hromady PTU, a dále 14 delegátů svazů (51,8 %), tedy více jak jedna pětina požadovaná stanovami PTU pro konání řádné valné hromady PTU. Na základě tohoto zjištěného stavu v souladu s článkem V./A/2 stanov PTU byla 31. valná hromada PTU prohlášena jako řádná a usnášeníschopná.

Po schválení programu a procedurálních záležitostech byly předsedou PTU předneseny zprávy o činnosti a hospodaření VV PTU za období od 30. VH PTU s reflexí za celé končící 8. volební období (2016-2020) a také doplňující komentáře k dříve zaslaným podkladovým materiálům; v rámci schváleného programu byla také přednesena zpráva Kontrolní komise PTU.

Hlasováním k původně předloženým návrhům 31. valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s. dospěla především k těmto závěrům:

A. Valná hromada PTU vzala na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti výkonného výboru PTU za období od 15.5.2019 do 30.9.2020,
 2. Informativní přehled o stavu (ne)plnění základních členských povinností TJ/SK a svazů za r. 2019,
 3. Zprávu kontrolní komise PTU.

B. Valná hromada PTU schválila:

 1. Výsledek hospodaření PTU za rok 2019, včetně úpravy základního jmění PTU,
 2. Rozpočet PTU na rok 2020.

Pozn.: 31. VH PTU neučinila žádnou změnu či revokaci usnesení 25. valné hromady PTU ze dne 13.5.2014, kterým byl stanoven základní (jednotný) roční členský příspěvek ve výši 1.000 Kč. Z toho plyne, že členské TJ/SK a svazy jsou povinny uhradit členský příspěvek ve výši 1.000 Kč i pro rok 2020.

C. Valná hromada PTU pro 9. volební období 2020 -2024 podle schváleného volebního řádu zvolila:

 1. předsedou PTU:
  • Ing. Jaroslava Chvalného (Prague Handball Cup)
 2. členy výkonného výboru PTU z komory svazů:
  • Karla Horčíka (Pražský fotbalový svaz)
  • Ing. Jana Řádka, CSc. (Pražský gymnastický svaz)
  • Ing. Pavla Saice, MBA (Pražský tenisový svaz)
  • Mgr. Jana Srba (Pražský svaz Českého svazu plavání)
  • Pavla Sušera (ČBF – Pražský basketbalový svaz)
 3. členy výkonného výboru PTU z komory TJ/SK:
  • Františka Hadaše (SK Start Praha)
  • Hanu Kuncovou (TJ ASTRA Zahradní město)
  • Ing. Alenu Léblovou (TJ ABC Braník)
  • Richarda Šacha (TJ Bohemians Praha)
  • Ing. Martina Vaculíka (TJ Tatran Střešovice)
 4. členy kontrolní komise PTU:
  • Pavlu Černou (SK Start Praha)
  • Martina Linerta (TJ Slavoj Praha)
  • Bedřicha Skálu (Pražský atletický svaz)

Pozn.: U každého zvoleného člena příslušného orgánu PTU jest uvedeno v závorce jeho členství k mateřskému/členskému sportovnímu svazu, resp. členské TJ/SK .

Zapsal JUDr. Alexander Vachta
sekretář pracovního předsednictva 31. VH PTU

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.