Dotazníkové šetření České unie sportu

14.12.2021

Česká unie sportu potřebuje k zajištění publicity práce sportovních klubů a k prosazování lepších podmínek ve sportovním prostředí aktuální informace. Proto vás zdvořile žádáme o zapojení do nového průzkumu ČUS. Vyplnění on-line dotazníku s jednoduchými otázkami k činnosti vašeho klubu nezabere víc než pár minut.

Odkaz na dotazníkhttps://forms.gle/2EFnQAEr3CmKk9B79

 

Obdobný průzkum byl realizován v roce 2018 a také v roce 2020. Na jeho základě projevili novináři velký zájem o práci v klubech a jednotách. O sportovním prostředí a jeho problémech se začalo více psát a referovat v médiích. Věříme, že i díky tomu se zlepšuje podpora sportu ze strany státu. Aktuální údaje pomohou pokračovat v propagaci náročné práce, posilování podpory a společenského uznání.

V minulém roce bohužel nebylo možné výsledky dotazníkového šetření stoprocentně uplatnit, protože po jeho skončení se naplno rozjela koronavirová pandemie. Tím došlo k devalvaci zejména dotazů z ekonomické oblasti.

Nový dotazník je zaměřen nejen na ekonomiku, ale také na to, jak jste v klubech zvládli pandemii nebo jak zasáhla do chodu vašeho klubu/tělovýchovné jednoty.

Termín odevzdání odpovědí je do 31. 12. 2021.

S výsledky průzkumu vás samozřejmě seznámíme.

 

Na základě informací Komunikačního oddělení ČUS zpracovala Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.