Testování zaměstnanců

Od pondělí 17.1.2022 bude opět probíhat testování všech zaměstnanců na pracovištích, a to bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či nikoli. Povinnost absolvovat testování se týká také živnostníků, jednatelů a dobrovolníků.

Vláda na svém jednání schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN o testování zaměstnanců.

Opatření nařizuje všem zaměstnavatelům zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. To musí být provedeno na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden. Druhý test zaměstnance smí proběhnout nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Testovat se nemusí zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo kteří nevykonávají práci na pracovišti. Za zaměstnance se podle mimořádného opatření považují také dobrovolníci a osoby, které se zdržují na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a které nepodléhají povinnosti testování u jiného zaměstnavatele (např. osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi). Opatření nařizuje stejné testování jako zaměstnancům také všem OSVČ vykonávajícím hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a také všem osobám, které jsou orgánem nebo členy orgánu právnické osoby.

Výjimku ze sebetestování na pracovišti mají ti, kteří podstoupili s negativním výsledkem:

  • v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření,
  • v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený zdravotnickým pracovníkem, nebo
  • preventivní testování podle mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele.

Mimořádné opatření nařizuje zaměstnavatelům vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů. Dále je zaměstnavatel povinen zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako výše zmíněná evidence a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

Pozitivně testované osoby musí bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti, pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Karanténu může orgán ukončit, pokud osoba podstoupila v době po pozitivním výsledku testu vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.