Dotazníkové šetření k nárůstu cen energií

18.02.2022

Pražská tělovýchovná unie společně s hlavním městem Prahou vypisuje dotazníkové šetření, které má za cíl oslovit provozovatele pražských sportovišť. Údaje získané z dotazníkového šetření pomohou zjistit, v jakém objemu zatíží nárůst cen energií celkový provoz sportovišť v Praze.

V poslední době (nejen) ve sportovním prostředí rezonuje problém navýšení cen energií. Jak jsme vás již informovali v článku ZDE, Pražská tělovýchovná unie využila Memoranda s hlavním městem Prahou a byla jedním z iniciátorů samostatného programu podpory provozovatelů sportovních zařízení zasažených nárůstem cen energií. Sportovní komise Rady hlavního města Prahy na svém jednání 19.1.2022 jednomyslně doporučila uvedený program schválit.

V návaznosti na pokračující nejistou situaci s cenami na trhu energií Pražská tělovýchovná unie společně s hlavním městem Prahou vypisuje dotazníkové šetření, kterým oslovujeme právě Vás, provozovatele sportovišť. Údaje získané z dotazníkového šetření nám pomohou zjistit, v jakém objemu zatíží uvedený nárůst cen celkový provoz sportovišť v Praze. Cenná bude také informace o spotřebě uvedených energií v případě, že k případnému nárůstu (zatím) nedošlo.

Prosíme všechny členské kluby PTU, které provozují sportovní zařízení, aby se do dotazníkového šetření zapojily. Vámi poskytnuté informace nám pomohou získat věrohodnou informaci o celkovém dopadu na provoz sportovišť v Praze. Uvedené údaje slouží pro sestavení obrazu o celkové situaci pražských sportovišť a nebudou prezentovány jmenovitě.

Dotazník pro provozovatele pražských sportovišť naleznete ZDE.

V případě dotazů k dotazníku kontaktujte prosím pracovníky PTU na obvyklých e-mailových adresách a telefonních číslech.

Ing. Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.