Magistrát schválil dotace na rok 2022

Rada a Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválily poskytnutí účelových dotací v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022.

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání dne 14.3.2022 v Usnesení č. 508 schválila poskytnutí účelových dotací v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022, nepřesahujících 200 tis. Kč v jednotlivých případech, v celkové výši 34.820.000 Kč. Rada dále zveřejnila znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace a seznam neposkytnutých dotací včetně důvodu nevyhovění žádostem.

Usnesení Rady si můžete stáhnout ZDE.

Poskytnutí dotací v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022, přesahujících 200 tis. Kč v jednotlivých případech, pak schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém jednání dne 24.3.2022 v Usnesení č. 35/5. Zastupitelé odsouhlasili dotace pro sport v celkové výši 318.040.000 Kč, z toho 74.370.000 Kč formou investičních dotací.

Usnesení Zastupitelstva si můžete stáhnout ZDE.

Úspěšní i neúspěšní žadatelé by měli být v brzké době kontaktováni pracovníky odboru sportu Magistrátu. Předpokládaný termín zpracování a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace je do 31.5.2021.

Na základě informací MHMP zpracoval Ing. Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.