Vyhodnocení dotazníkového šetření k energiím

11.03.2022

V období od 18.2.2022 do 8.3.2022 prováděla Pražská tělovýchovná unie ve spolupráci s hlavním městem Prahou dotazníkové šetření ohledně dopadu nárůstu cen energií na provoz sportovních zařízení.

Osloveno bylo 244 subjektů, které provozují sportovní zařízení a žádají o dotace v Opatření III. Programu rozvoje sportu hlavního města Prahy. Šetření se zúčastnilo celkem 102 subjektů, tedy 42 % oslovených. I když se šetření nezúčastnili všichni oslovení provozovatelé, uvedený vzorek považujeme za dostatečný pro získání základní informace o ekonomickém dopadu nárůstu cen energií.

Informace o spotřebě elektrické energie vyplnilo 99 provozovatelů sportovních zařízení. Ti před zdražením zaplatili za spotřebu elektrické energie dohromady 58,7 mil. Kč a po zdražení budou jejich očekávané náklady 132,5 mil. Kč, což je nárůst o 125 %. Přibližně ¼ provozovatelů uvádí nárůst cen elektrické energie o 100 % a více.

Informace o spotřebě plynu a tepla vyplnilo 77 provozovatelů sportovních zařízení, kteří před zdražením zaplatili za spotřebu plynu a tepla 52,3 mil. Kč. Po zdražení bude jejich spotřeba 96,3 mil. Kč, což je nárůst o 84 %. Podobně jako u elektrické energie přibližně ¼ provozovatelů uvádí nárůst cen plynu a tepla o 100 % a více.

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a tepla tvoří přibližně 1/3 z celkových nákladů na provoz sportovních zařízení. U dalších složek rozpočtu provozovatelů také dochází k postupnému nárůstu cen.

Při sestavování dotazníku jsme si byli vědomi faktu, že v mnoha případech se jedná o orientační hodnoty a že v této době ještě nemůžeme zjistit reálné dopady do provozu sportovních zařízení (některé subjekty díky fixovaným cenám očekávají nárůst až v příštím roce). Nicméně aktuálně vykázaný absolutní nárůst o přibližně 118 mil. Kč v uvedeném vzorku (reálně je ještě vyšší, uvědomíme-li si, že se do dotazníkového šetření zapojilo 42 % oslovených provozovatelů) jistě stojí za zamyšlení o budoucnosti podpory provozu sportovních zařízení jak na úrovni Hlavního města Prahy, tak na úrovni Národní sportovní agentury.

Ing. Jaroslav Chvalný
předseda PTU

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.