Zkvalitnění výuky tělesné výchovy na pražských ZŠ (aktualizováno)

Pražský magistrát vyhlašuje nový dotační program s cílem zpestřit výuku tělesné výchovy na základních školách, a to spoluprací s trenéry z různých sportovních odvětví. Sportovní kluby i sportovní svazy se mohou chopit iniciativy a nabídnout městským částem a základním školám svoje trenérské kapacity a zapojit se tak do projektu.

Účel podpory

Program je určen na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách na území HMP formou spolupráce s trenéry s kvalifikací, tj. licencí podle předpisů příslušného národního sportovního svazu, kteří působí ve sportovních klubech zaměřených na trénink dětí a mládeže. V zásadě jde tedy o možnost zpřístupnit školním dětem díky kvalitním trenérům různé druhy sportů.

Způsobilý žadatel

O dotaci mohou žádat pouze městské části hlavního města Prahy. Program funguje analogicky jako Opatření I., tzn. je definován žadatel (městská část) a realizátor. V aktualizovaném programu jsou mezi možné realizátory zařazeni:

  • žadatel (městská část),
  • základní škola zřizovaná žadatelem,
  • spolky, pobočné spolky nadace či nadační fondy a ústavy nebo obecně prospěšné společnosti.

Způsobilé náklady

Způsobilým nákladem je výhradně neinvestiční náklad na mzdu kvalifikovaného trenéra s maximálním limitem 30 000 Kč měsíčně a maximálně 300 Kč na jednu vyučovací hodinu. Z dikce programu je zřejmé, že smluvní (pracovněprávní) vztah s trenérem musí uzavírat základní škola.

Podání žádosti

Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě, a to v termínu od 7.4. do 20.4.2022, přičemž HMP stanovuje maximální podíl dotace na způsobilých nákladech Projektu do výše 50 %.

Na závěr

S ohledem na poměrně krátkou dobu, která zbývá do konce termínu pro podávání žádostí, doporučujeme, aby se sportovní kluby a sportovní svazy v hlavním městě Praze:

  • dohodly, jakou trenérskou kapacitu a v jakých sportech jsou schopny v jednotlivých městských částech „nabídnout“, popř.
  • aby současně samy iniciativně hledaly místa realizace – tzn. konkrétní základní školy.

Program vnímáme jako možnost, aby si děti při školní tělesné výchově vyzkoušely s pomocí kvalifikovaných trenérů různé druhy sportu a pomohlo jim to ve všestranném pohybovém rozvoji. Zároveň se zvyšuje pravděpodobnost, že si z nabídky více sportů najdou ten „svůj“.

Kompletní znění vyhlášeného programu naleznete ZDE.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.