Zpráva o průběhu a závěrech 33. VH PTU

02.06.2022

V úterý 31.5.2022 proběhlo v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 jednání 343 valné hromady Pražské tělovýchovné unie. Na jednání byli pozváni zástupci celkem 439 členských subjektů (zástupci 411 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a zástupci 28 členských sportovních svazů).

Podle zjištění valnou hromadou ustavené mandátové komise se dostavilo a bylo přítomno celkem jejich 100 delegátů (22,7%), z toho 84 delegátů TJ/SK (20,4%), tedy více jak jedna 1/5 požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU a 16 delegátů svazů (57,1%), tedy také více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU. V tomto zjištěném početním stavu obou komor byla 33. valná hromada PTU podle článku V., pís A, odst. 2 – druhá věta stanov PTU prohlášena jako řádná a také usnášeníschopná .  

Po schválení programu a procedurálních záležitostech, pak byly předneseny předsedou PTU zprávy k činnosti a hospodaření VV PTU za  období od 32. VH PTU (7.9.2021), a také doplňující komentáře, včetně videoprezentace a případné korekce k dříve zaslaným podkladovým materiálům; v rámci schváleného programu byla také  přednesena zpráva Kontrolní komise PTU její předsedkyní .

Hlasováním k původně předloženým návrhům pak 33.valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s. dospěla  především k těmto závěrům:

A) Valná hromada PTU vzala na vědomí:

  1. Zprávu o činnosti výkonného výboru PTU za období od 7.9.2021 do 31.5.2022
  2. Informativní přehled o stavu (ne)plnění základních členských povinností TJ/SK za rok 2021
  3. Zprávu kontrolní komise PTU

 B) Valná hromada PTU schválila:

  1. Výsledek hospodaření PTU za rok 2021, včetně úpravy základního jmění PTU
  2. Rozpočet PTU na rok 2022

 C) V kontextu zásadně změněné celo-evropské bezpečnosti způsobené ruskou invazí na Ukrajinu, která významně eskaluje inflaci v důsledku exploze cen, zejména energií a služeb spojených také s provozem a údržbou TVZ, pak delegáti 33. VH PTU aklamačně schválili výzvu nejen k zachování, ale i posílení veřejné podpory základní sportovní infrastruktury jak na úrovni státu (NSA), tak na úrovni hlavního města Prahy (magistrátu).

Poznámka: 34. valná hromada PTU neučinila žádnou změnu či revokaci obecného usnesení 25. VH PTU ze dne 13.5.2014, kterým byl stanoven základní (jednotný) roční členský příspěvek ve výši á 1.000,- Kč. Z toho plyne, že členské TJ/SK a svazy jsou povinny uhradit na účet PTU pro rok 2023 členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Faktury za členský příspěvek budou rozesílány emailem v průběhu měsíce září.

JUDr. Alexander Vachta, sekretář pracovního předsednictva 33.valné hromady PTU                      

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.