NSA zveřejnila dotační výzvu Můj klub 2023 Pohyb a zdraví

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, u kterých mládež sportuje jedenkrát týdně. Z výzvy je zřejmé, že bez datové schránky se žadatelé neobejdou.

NA CO JE MOŽNÉ DOTACI POUŽÍT?

Dotaci je možné využít na následující oblasti podpory:

  • sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009),
  • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele.

Sportovec může být zařazen do žádosti Výzvy 24/2022 – „Můj klub 2023 Pohyb a zdraví“  pouze za předpokladu, že nebyl tento sportovec (stejné RČ) u stejného žadatele (stejné IČO) zařazen v rámci žádosti o poskytnutí dotace do seznamu sportovců v jakékoliv kategorii sportovců dle bodu 12.4. Výzvy 21/2022 – „Můj klub 2023“.

Oprávnění žadatelé a způsobilé náklady jsou identické jako v řádné výzvě Můj klub 2023, s výjimkou zabezpečení údržby a provozování sportovních zařízení, která ve výzvě MK23 Pohyb a zdraví není zahrnuta.

Částka určená na jedno dítě je jednotná, a to ve výši 900 Kč.

KDY A JAK SE ŽÁDOST PODÁVÁ?

Žádost je možné podávat v termínu od 12:00 hodin dne 16. listopadu do 12:00 hodin dne 16. prosince 2022, a to výhradně na elektronickém formuláři, který je součástí Rejstříku sportu, a odeslat v rámci Jednotného dotačního portálu (JDP).

Odesláním žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím JDP není žádost ještě podána. Vyplněný elektronický formulář je nutné vygenerovat ve formátu PDF a zaslat – včetně všech příloh – datovou zprávou do datové schránky poskytovatele.

JINÝ ZPŮSOB PODÁNÍ NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY NENÍ MOŽNÝ.

Důležité informace:

  • ID datové schránky (DS) poskytovatele je vnadiz2
  • datová zpráva musí být označena číslem žádosti
  • datová zpráva musí být podána z datové schránky žadatele nebo datové schránky zmocněnce
  • nově se žádost zasílá vč. všech příloh
  • žádost o poskytnutí dotace je podána okamžikem doručení zprávy do DS poskytovatele

VYUŽITÍ IS ČUS PRO IMPORT DO REJSTŘÍKU SPORTU

Česká unie sportu již předloni vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Kluby si tak mohou jednoduše vyexportovat soubor s daty o sportovcích a trenérech bez nutnosti dalších úprav.

Žluté tlačítko „Export rejstřík“ naleznete po přihlášení do IS ČUS v sekci Členové či Oddíly, vždy na konci stránky v pravém rohu. Vygenerovaný export obsahuje již pouze osoby pro platný rejstříkový zápis – to jest sportovce a trenéry, velikost členské základny v exportu tedy může být menší než je celkový počet členů v IS ČUS!

is-cus-export-rejstrik

Po stažení souboru (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel, uložit a teprve poté nahrát do Rejstříku! V případě potíží nás prosím kontaktujte na obvyklých telefonních číslech.

Podklady

Kompletní znění výzvy (ve znění Dodatku č.1) si můžete stáhnout ZDE.

Formulář plné moci

Formulář rozpočtu

Prohlášení o identifikaci osob

Prohlášení o bezdlužnosti

Pro více informací nebo pomoc prosím kontaktujte pracovníky PTU na tel. č. 261 215 365 nebo e-mailu info@ptupraha.cz.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.