Provoz a údržba 2022 bude vyplacena do konce tohoto roku

Národní sportovní agentura stanovila poměr snížení výše dotace na Provoz a údržbu a zároveň začala rozesílat Rozhodnutí o poskytnutí dotace do datových schránek žadatelů. Pro urychlení vyplacení finančních prostředků NSA vyzývá žadatele o aktivní kontrolu stavu žádosti, kontaktního emailu a datové schránky.

Národní sportovní agentura zveřejnila nové Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace všech žádostí podaných v rámci Výzvy 13/2021 Provoz a údržba 2022. Vzhledem k tomu, že součet celkových částek všech žádostí přesáhl 661 mil. Kč a disponibilní alokace dle výzvy činí 385 mil. Kč, byl stanoven poměr krácení dotací v hodnotě 0,60.

Dále dne 15. 12. začala Národní sportovní agentura žadatelům ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022 rozesílat do datových schránek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bez potvrzení doručení tohoto dokumentu není možné provést vyplacení finančních prostředků. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem, kdy se uživatel s oprávněním číst zprávu přihlásí do datové schránky. Ze strany žadatelů není nutné nic zasílat, nicméně je nezbytné, aby se příjemce dotace co nejdříve po doručení Rozhodnutí přihlásil do datové schránky. NSA se o doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace dozví automaticky.

NSA vyzývá všechny žadatele ve výše uvedené Výzvě, aby v následujících dnech sledovali stav své žádosti na www.dotacesport.cz, datovou schránku a kontaktní email, na kterém budou o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace informováni. 

Na základě informací NSA zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.