Zpráva o průběhu a závěrech 34. VH PTU

22.05.2023

Ve středu 17.5.2023 proběhlo v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 jednání 34. valné hromady Pražské tělovýchovné unie. Na jednání byli pozváni zástupci celkem 443 členských subjektů (zástupci 415 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a zástupci 28 členských sportovních svazů).

Podle zjištění valnou hromadou ustavené mandátové komise se dostavilo a bylo přítomno celkem jejich 68 delegátů (15,3%), z toho 56 delegátů TJ/SK (13,5%), tedy nikoli alespoň jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU, a 12 delegátů svazů (42,8%), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU. Nicméně, vzhledem k dosaženému celkovému počtu více jak 50 delegátů v součtu obou komor byla 34. valná hromada PTU (podle článku V./A/2 druhá věta stanov PTU) prohlášena jako řádná a také usnášeníschopná.

Po schválení programu a procedurálních záležitostech, pak byly předneseny předsedou PTU zprávy k činnosti a hospodaření VV PTU za období od 33.VH PTU (31.5.2022), a také doplňující komentáře, včetně video-presentace a případné korekce k dříve zaslaným podkladovým materiálům; v rámci schváleného programu byla také přednesena zpráva Kontrolní komise PTU její předsedkyní.

Hlasováním k původně předloženým návrhům pak 34. valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s. dospěla  především k těmto závěrům:

A) Valná hromada PTU vzala na vědomí:

  1. Zprávu o činnosti výkonného výboru PTU za období od 31.5.2022 do 17.5.2023
  2. Informativní přehled o stavu plnění základních členských povinností TJ/SK za rok 2022
  3. Zprávu kontrolní komise PTU

 B) Valná hromada PTU schválila:

  1. Výsledek hospodaření PTU za rok 2022, včetně úpravy základního jmění PTU
  2. Rozpočet PTU na rok 2023

Poznámka: 34. valná hromada PTU neučinila žádnou změnu či revokaci obecného usnesení 25. VH PTU ze dne 13.5.2014, kterým byl stanoven základní (jednotný) roční členský příspěvek ve výši á 1.000,- Kč. Z toho plyne, že členské TJ/SK a svazy jsou povinny uhradit na účet PTU pro rok 2023 členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Faktury za členský příspěvek budou rozesílány emailem v průběhu měsíce září.

JUDr. Alexander Vachta, sekretář pracovního předsednictva 34. valné hromady PTU

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.