NSA vypsalo 2. kolo dotací pro kluby na letošní rok

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby vyloučené kvůli formálním chybám z financování z programů Můj klub 2023 a MK Pohyb a zdraví 2023 mají nyní druhou šanci dotaci získat. NSA vypsala 2. kolo dotačních výzev a zároveň vypracovala návod k vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami.

Nově vypsané dotační výzvy jsou určeny pouze pro TJ/SK, které podaly žádost v prvních kolech výzev na podzim loňského roku, ale byly Národní sportovní agenturou vyřazeny z důvodu formálního pochybení. Mezi nejčastější chyby při podávání žádostí se řadí např. nedoložení úplného výpisu skutečných majitelů či jiné přílohy, chybně vyplněný účel dotace, nedostatky v čestném prohlášení (např. podpis jen 1 ze 2 statutárních zástupců) nebo chyby v rozpočtu.

Můj klub 2023 – 2. kolo 

Příjem žádostí: od 13. 9. 2023 od 12:00 hod. do 20. 10. 2023 do 17:00 hod.

Podrobné informace k výzvě ZDE.

Návod NSA na vyplnění žádosti  s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů ZDE.

Můj klub 2023 Pohyb a zdraví – 2. kolo

Příjem žádostí: od 13. 9. 2023 od 12:00 hod. do 20. 10. 2023 do 17:00 hod.

Podrobné informace k výzvě ZDE.

Návod NSA na vyplnění žádosti  s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů ZDE.

Dle informací NSA zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.