Seminář PTU: Novela zákoníku práce ve vztahu k DPP ve sportu

V září byla schválena novela Zákoníku práce, která má velký dopad také na „dohodáře“. PTU připravuje pro své členy online seminář, na kterém bude na vzorových příkladech představena aplikace nových ustanovení v praxi. Seminář se bude konat v úterý 14.11.2023 od 16:30 hod.

Dne 19. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 281/2023 Sb., který mj. novelizuje zákoník práce. Převážná část novely je účinná již k 1. 10. 2023, některá ustanovení nabývají účinnosti až od 1.1.2024. Novela mimo jiné rozšiřuje informační povinnosti zaměstnavatele uzavírajícího DPP/DPČ. U dohod uzavřených do 30.9.2023, u kterých zároveň došlo k zahájení práce před tímto datem, nemusí být zaměstnanec informován v rozsahu určeném § 77a ZP. Tyto informace však musí být připravené pro nově uzavírané DPP. Nově se na „dohodáře“ také vztahují některé příplatky, překážky v práci apod.

Na programu online semináře budou tyto body:

  • náležitosti dohody o provedení práce (DPP) – nový §77a ZP
  • odpracovaná doba a její evidence
  • odměňování zaměstnanců, příplatky
  • dovolená u DPP
  • a další skutečnosti týkající se dohod o provedení práce

Všechny body programu budou prezentovány na praktických příkladech, se kterými se můžete setkat ve sportovním prostředí (dlouhodobé dohody o provedení práce uzavírané např. s trenéry nebo administrativními pracovníky, krátkodobé/jednorázové dohody k uspořádání akce atd.). Na závěr semináře bude prostor pro dotazy posluchačů.

Online seminář se bude konat v úterý 14.11.2023 od 16:30 hod. Odkaz k připojení bude členům zaslán nejpozději den před konáním semináře.

 Ing. Veronika Nešpůrková
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.