Zpracování finančních výkazů za rok 2015

V říjnu 2015 byl vydán pokyn předsedy České unie sportu ke zpracování finančních výkazů, které jsou – stejně jako hlášení stavu členské základny – součástí statistického šetření.

Finanční výkazy jsou základem pro zjišťování ekonomických údajů o sportovních klubech a tělovýchovných jednotách sdružených v ČUS. Nově jsou finanční výkazy součástí informačního systému ČUS na webu iscus.cz (tzn. již není potřeba je zasílat e-mailem). Finanční výkazy vychází z Výčtu položek dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a jsou doplněny o některé další údaje, díky kterým chce Česká unie sportu zvýšit všeobecné povědomí o ekonomice TJ a SK. Tyto údaje také pomohají zástupcům ČUS v argumentaci při žádostech o státní a municipální podporu sportu.

Finanční výkazy v informačním systému ČUS jsou připraveny ve dvou verzích – pro jednoduché a podvojné účetnictví s tím, že na úvodní stránce v sekci „Výkazy“ v IS ČUS se vždy zobrazují zkrácené názvy ROZVAHA a VÝSLEDOVKA. V případě, že TJ/SK vedou jednoduché účetnictví, zobrazí se pod odkazem ROZVAHA „Přehled o majetku a zdrojích“ a pod odkazem VÝSLEDOVKA „Výkaz příjmů a výdajů“. V případě, že TJ/SK vedou podvojné účetnictví, zobrazí se pod odkazem ROZVAHA „Rozvaha (bilance) v plném rozsahu“ a pod odkazem VÝSLEDOVKA „Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu“.

Z důvodu zobrazení správné verze finančních výkazů je potřeba nejdříve zkontrolovat nastavený typ účetnictví v sekci „Info“. Pro změnu typu účetnictví je potřeba editovat legislativní a ekonomické údaje v části „Info“, a to kliknutím na ikonu bílé tužky v červeném čtverečku (vpravo od názvu TJ/SK).

Finanční výkazy za rok 2015 je potřeba vyplnit a odeslat nejpozději do 15. 3. 2016 (tlačítko ODESLAT se objeví v sekci „Výkazy“ po vyplnění obou výkazů). Pražská tělovýchovná unie potvrdí finanční výkazy nejpozději do 20. 4. 2016.

V případě, že TJ/SK vyplnily finanční výkazy již za rok 2014, budou v rozvaze za rok 2015 vyplněny údaje ve sloupci „Stav k prvnímu dni účetního období“. V případě, že TJ/SK nemají vyplněny výkazy za rok 2014, žádáme o jejich vyplnění, a to z důvodu kontinuity zpracovávaných informací.

Pokyny ke správnému vyplňování výkazů jsou uvedeny v manuálu, který je dostupný na našich stránkách ZDE

V případě dotazů nebo při potížích s vyplňováním se prosím obracejte na paní Veroniku Nešpůrkovou na e-mailu nespurkova@ptupraha.cz nebo telefonu 261 215 365.

Ing. Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.