Rozdělení dotací v rámci programu MŠMT č. VIII na rok 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na svých stránkách informace o rozdělení státních prostředků v rámci programu VIII „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“ na rok 2016.

MŠMT přijalo v rámci programu VIII více než 3 tisíce žádostí, z čehož 2042 žádostí bylo podáno v řádném termínu, žadatelé splnili podmínku minimálního počtu 20 členů ve věku do 18 let a při kontrole jejich žádostí nebyly shledány formální nedostatky.

Seznam úspěšných žádostí s přidělenou částkou dotace, kterou schválila porada vedení MŠMT dne 1.3.2016, naleznete ZDE

Ostatní žádosti byly předloženy expertní komisi k posouzení a byly následně rozděleny do 4 kategorií:

A – akceptováno v současné podobě

B – vyzvat k doplnění a dále administrovat

C – vyřazeno

D – pozastaveno

Seznam ostatních žádostí s přidělenou částkou dotace, resp. s uvedeným důvodem nepřidělení dotace (kategorie C) byl schválen poradou vedení MŠMT dne 5. 4. 2016 a naleznete jej ZDE

Všichni úspěšní žadatelé obdrží poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016. Vzor tohoto rozhodnutí si můžete prohlédnout ZDE

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.