Valná hromada Pražské tělovýchovné unie zvolila nové vedení

19.05.2016

V úterý 17. května 2016 proběhlo jednání 27. valné hromady Pražské tělovýchovné unie, které byli pozváni zástupci/delegáti celkem 371 členských TJ/SK a 26 členských svazů.

Podle zjištění valnou hromadou ustavené mandátové komise se dostavilo a bylo přítomno celkem jejich 135 delegátů (34 %), z toho 117 delegátů TJ/SK (31,5 %), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU, a 18 delegátů svazů (69 %), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU. Na základě tohoto zjištěného stavu pak, v souladu s článkem V./A/2 stanov PTU, byla 27. valná hromada PTU prohlášena jako řádná a usnášeníschopná.

Před vlastním zahájením byla na návrh pražských sportovních svazů a v gesci předsedy PTU Ing. Jaroslava Chvalného veřejně presentována a společensky oceněna dlouhodobá aktivní činnost celkem 22 pražských rozhodčích z různých sportovních odvětví (viz samostatný článek ZDE)

Po schválení programu a procedurálních záležitostech byly předsedou PTU předneseny zprávy o činnosti a hospodaření VV PTU za období od 26. VH PTU konané dne 19. 5. 2015 (s reflexí za celé končící volební období 2012 – 2016) a také doplňující komentáře, včetně presentace a případné korekce k dříve zaslaným podkladovým materiálům; v rámci schváleného programu byla také přednesena zpráva Smírčí a kontrolní komise PTU.

Hlasováním o původně předložených návrzích dospěla 27. valná hromada Pražské tělovýchovné unie především k těmto závěrům:

Valná hromada PTU vzala na vědomí:

 1. zprávu o činnosti výkonného výboru PTU za období od 19. 5. 2015 do 17. 5. 2016
 2. informativní přehled o stavu (ne)plnění základních členských povinností TJ/SK za rok 2015
 3. zprávu smírčí a kontrolní komise PTU

Valná hromada PTU schválila:

 1. výsledek hospodaření PTU za rok 2015, včetně úpravy základního jmění PTU
 2. rozpočet PTU na rok 2016

Poznámka: 27. valná hromada PTU neučinila žádnou změnu či revokaci „obecného“ usnesení 25. VH PTU ze dne 13. 5. 2014, kterým byl stanoven základní (jednotný) roční členský příspěvek ve výši á 1.000,- Kč. Z toho plyne, že členské TJ/SK a svazy jsou povinny uhradit na účet PTU pro rok 2016 členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč, a to nejpozději do 30. 9. 2016.

Valná hromada PTU (její obě komory) podle schváleného Volebního řádu zvolila pro volební období 2016 – 2020:

A) předsedou PTU

 • Ing. Jaroslava Chvalného

B) za členy výkonného výboru PTU z komory svazů:

 • Karla Horčíka
 • Ing. Jana Řádka, CSc.
 • Ing. Pavla Saice, MBA
 • Mgr. Jana Srba
 • Jiřího Šatopleta

C) za členy výkonného výboru PTU z komory TJ/SK:

 • JUDr. Karla Kocuru
 • Ing. Alenu Léblovou
 • Ing. Renatu Plasovou
 • Richarda Šacha
 • Ing. Martina Vaculíka

D) za členy kontrolní komise PTU:

 • Františka Hadaše
 • JUDr. Lubomíra Lánského
 • Bedřicha Skálu

Poznámky:

 1. Nově zvolený výkonný výbor PTU v čele s předsedou PTU ve své kompetenci zvolí dva místopředsedy PTU, kteří spolu s předsedou PTU tvoří podle stanov PTU tříčlennou správní radu PTU (statutární orgán), a takto budou předseda a oba místopředsedové zapsáni do veřejného soudního rejstříku.
 2. Všichni tři zvolení členové kontrolní komise PTU budou zapsáni do veřejného soudního rejstříku; ve své kompetenci také členové kontrolní komise PTU zvolí předsedu kontrolní komise PTU, když u zvoleného člena-předsedy kontrolní komise PTU bude zapsána do veřejného soudního rejstříku také funkce předsedy.

JUDr. Alexander Vachta, sekretář pracovního předsednictva 27. valné hromady PTU

Soubor schválených usnesení 27. (volební) valné hromady PTU naleznete ZDE

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.