Projekt ČUS „Sportuj s námi“ pokračuje i v roce 2017

Cílem tohoto sportovního projektu je zapojit aktivněji širokou veřejnost do sportování a tím i zvýraznit jméno České unie sportu jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti.

Organizátoři akcí zařazených do projektu dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek ve formě zúčtovatelného daru, který v celkovém objemu za rok 2016 přesáhne 5 milionů korun. S podobným objemem se počítá i pro rok 2017.

Přihlašování akcí do projektu na rok 2017 bude opět probíhat přes elektronickou přihlášku (formulář), přičemž odkaz je umístěn nejen na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ , ale také na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.

Přímý odkaz na přihlášku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHs7II2K1DonS0DWi8LY-RgvL7ZNAp1MQcWxAvWwT55hfwQ/viewform

Přihlášení do projektu pro rok 2017 probíhá v období od 1. 11. 2016 do 25. 11. 2016. Všechny obdržené přihlášky budou zaslány na příslušné okresní SCS ČUS (v případě Prahy na PTU) k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, sestaven kalendář akcí. V roce 2017 se předpokládá s výběrem a realizací cca 500 akcí v rámci celé ČR.

Hlavním cílem je zachovat dostupnost akcí neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby celý projekt „ČUS – Sportuj s námi“ obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky. Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné:

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

Více informací můžete získat na stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.