Pozvánka na tradiční ekonomické semináře

Pražská tělovýchovná unie si Vás dovoluje pozvat na tradiční ekonomické semináře pro zástupce sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Stejně jako v loňském roce se semináře uskuteční za podpory městské části Praha 4 a pod záštitou zástupce starosty pana Ing. Zdeňka Kováříka.

Letošní semináře jsou naplánovány na úterý 21. 2. 2017 a čtvrtek 23. 2. 2017 s tím, že program obou seminářů bude stejný. Hlavním tématem bude jako každoročně:

  • účetní a daňová závěrka TJ/SK – zaměříme se zejména na sestavení účetní závěrky v jednoduchém účetnictví, dále na sestavení účetní závěrky v podvojném účetnictví s ohledem na zajištění podkladů pro sestavení daňového přiznání, a to poprvé po změně zákona o účetnictví.

Na základě zkušeností z vyúčtování grantů hlavního města Prahy a programů MŠMT č. IV a VIII, zařazujeme letos doplňkové téma:

  • zásady uzavírání a zdanění dohod o provedení práce jako nejčastěji využívané formy poskytnutí odměn trenérům a dalším pracovníkům TJ/SK. Rovněž zmíníme i některé zásady smluvní spolupráce s trenéry jako OSVČ.

S ohledem na účinnost ustanovení občanského zákona o osobní odpovědnosti zástupců TJ/SK a také nové smlouvě o úrazovém pojištění členů ČUS bude součástí seminářů také téma:

  • pojištění v rámci činnosti TJ/SK – kde se zaměříme zejména na pojištění odpovědnosti statutárních a dalších zástupců TJ/SK, zmíníme i několik novinek v úrazovém pojištění vztahujícím se na členy ČUS.

V neposlední řadě Vás budeme informovat také o:

  • 2. fázi zavádění EET –  a zaměříme se zejména na výklad pojmu maloobchod v praktické činnosti TJ/SK.

Oba semináře se budou konat v budově Nuselské radnice (společenský sál, 3. patro, místnost č. 301, ul. Táborská 500/30, Praha 4 – Nusle). Časový harmonogram je následující:

  • 16:00 – 17:00 hod. – prezence účastníků
  • 17:00 – 20:00 hod. – přednášky

Více informací najdete v přiložené pozvánce.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 261 215 365 nebo e-mailu nespurkova@ptupraha.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.