MŠMT vydalo zprávu o průběhu dotačních žádostí

Na stránkách Ministerstva školství se na začátku tohoto týdne objevila průběžná zpráva, která shrnuje průběh zpracovávání žádostí o dotace v programu VIII a také vyúčtování těchto dotací za loňský rok.

Podle zprávy Ministerstva bylo do Programu VIII podáno 4 328  žádostí o dotace na rok 2017 a  3 188 vyúčtování za rok 2016 z téhož programu. Pracovníci ministerstva postupně všechny tyto dokumenty procházejí a případné nalezené nedostatky řeší přímo se žadateli. Podle komentáře v této průběžné zprávě na stránkách MŠMT má množství z dotací formální nedostatky, kvůli kterým je vyhodnocování ztíženo.

Ke dni 3. 4. 2017 byl stav zpracování žádostí a vyúčtování následující:

Formální kontrola žádostí na rok 2017 Vyúčtování za rok 2016
Podaných žádostí celkem: 4.328 Podaných vyúčtování by mělo být celkem: 3.188
Zbývá ke kontrole: 3.367 Zbývá ke kontrole: 345
Formálně zkontrolované, v pořádku: 833 V pořádku: 2.541
Vyzváno k doplnění: 117 Vyzváno k doplnění: 302
Návrh k vyřazení: 11  

V úvodním obrázku k článku můžete nalézt tyto informace zpracované grafickou formou. Teprve po kontrole formální správnosti budou pracovníci Ministerstva připravovat podklady pro rozhodovací externí komisi, která bude přidělování dotací projednávat.

Dle komentáře ve zprávě MŠMT, lze vzhledem k velkému množství žádostí předpokládat, že Odbor sportu MŠMT zveřejní finální schválené výsledky během května 2017. Výsledky mají být následně zveřejněny na internetových stránkách MŠMT a v elektronické aplikaci IS SPORT.

Žadatelé mohou sledovat stav své žádosti o dotaci také v aplikaci IS SPORT – pokud  byla žádost v IS SPORT řádně podána, naleznete u své žádosti stav „Podaný“. Poté, co bude žádost zkontrolovaná pracovníky MŠMT, bude stav mít hodnotu „Formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT“ či  „Zamítnutý pro formální nedostatky“.

Dle zprávy MŠMT je Odbor sportu připraven postupně (předpoklad od konce dubna 2017) uvolňovat finanční prostředky žadatelům, jejichž žádost prošla v pořádku formální kontrolou a byla schválena poradní expertní komisí. U žadatelů dotace na rok 2017, kteří byli zároveň příjemci dotace pro rok 2016, je navíc vyžadováno řádné vyúčtování dotace za rok 2016. Odbor sportu MŠMT bude mít dle své zprávy snahu většinu žadatelů uspokojit do konce května 2017.

Ing. Pavla Šrůtová

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.