Zpráva o průběhu a závěrech 28. VH PTU

18.05.2017

V úterý 16. 5. 2017 proběhlo v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 jednání 28. valné hromady Pražské tělovýchovné unie. Na jednání byli pozváni zástupci celkem 374 členských tělovýchovných jednot a sportovních klubů a zástupci 27 členských sportovních svazů.

Podle zjištění valnou hromadou ustavené mandátové komise se dostavilo a bylo přítomno celkem 115 delegátů (28,7 %), z toho 94 delegátů TJ/SK (25 %), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU, a 21 delegátů svazů (77,7 %), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU, když na základě tohoto zjištěného stavu pak, v souladu s článkem V./A/2 stanov PTU byla 28. valná hromada PTU prohlášena jako řádná a usnášeníschopná.

Delegáti přítomní na VH měli při prezenci k dispozici „Manuál pro řízení sportovního klubu“, zpracovaný v gesci ČUS jako pomůcka v orientaci dopadů nového občanského zákoníku, zákona o veřejných rejstřících, jakož i daňových a účetních předpisů na provoz každého sportovního spolku. Jeho elektronickou verzi najdete ZDE.

Před vlastním zahájením na návrh pražských sportovních svazů a v gesci předsedy PTU Ing. Jaroslava Chvalného byla veřejně – v moderaci místopředsedy PTU Ing. Martina Vaculíka – presentována a společensky oceněna dlouhodobá aktivní činnost celkem 16 „pražských“ sportovních osobností v různých sportovních odvětvích.    

V úvodní části programu 28. VH PTU – na pozadí současného šetření a pozastavení státních dotačních programů MŠMT – předseda PTU seznámil delegáty s usneseními Národní rady sportu ze dne 12.5.2017 a také s komuniké předsedy ČUS ze setkání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15.5.2017.

Po schválení programu a procedurálních záležitostech pak byly předsedou PTU předneseny zprávy o činnosti a hospodaření VV PTU za  období od 27. VH PTU konané dne 17.5.2016  a také doplňující komentáře, včetně video-presentace a případné korekce k dříve zaslaným podkladovým materiálům;  v rámci schváleného programu byla také přednesena zpráva kontrolní komise PTU.

Hlasováním k původně předloženým návrhům pak 28. valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s. dospěla především k těmto závěrům:

 1. Valná hromada PTU vzala na vědomí:
  a) zprávu o činnosti výkonného výboru PTU za období od 17.5.2016 do 16.5.2017,
  b) informativní přehled o stavu (ne)plnění základních členských povinností TJ/SK za rok 2016,
  c) zprávu kontrolní komise PTU.
 2.  Valná hromada PTU schválila:
  a) výsledek hospodaření PTU za rok 2016, včetně úpravy základního jmění PTU,
  b) rozpočet PTU na rok 2017.

JUDr. Alexander Vachta, sekretář pracovního předsednictva 28. VH PTU

Poznámka: Soubor všech schválených usnesení z 28. VH PTU je k dispozici ZDE.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.