Prohlášení České unie sportu k aktuálnímu obvinění

26.07.2017

Česká unie sportu obdržela usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby. Usnesení je mj. založeno na předpokladu, že byly činěny kroky k navýšení zdrojů pro správu majetku ČUS a zajištění sportovní činnosti, což ovšem odpovídá stanovám ČUS. Mělo údajně dojít k neoprávněnému navýšení prostředků na provoz ČUS ve výši několika milionů korun.

Právní konstrukce hovoří o návodu, pokusu a pomoci k vyjmenovaným trestným činům. ČUS je stíhána spolu s dalšími konkrétními fyzickými osobami, jejichž jména s ohledem na dikci zákona nelze uvést.

Veškerá sdělená obvinění ČUS odmítá, neboť všechny kroky byly dělány v souladu s právními předpisy ČR a ve prospěch sportu, sportovců a svých členů. ČUS věří, že se vše v průběhu vyšetřování vysvětlí a potvrdí se zákonnost jednání zástupců sportu směrem k příslušným státním institucím.

V krátké době bude jednat VV ČUS, který se bude aktuální situací zabývat.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.