Rozšířené funkce IS ČUS

V létě 2015 byl do provozu uveden Informační systém České unie sportu (IS ČUS), který slouží ke sběru a zpracování dat ze sportovního prostředí.

Veřejná část IS ČUS se nachází na webu https://iscus.cz a nabízí informace o sportovních klubech a svazech sdružených v ČUS, stejně tak o sportovních zařízeních provozovaných členskými subjekty. Neveřejná část je dostupná pouze registrovaným uživatelům. Nabízí řadu funkcí, jenž mohou dobrovolným pracovníkům angažovaným ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách usnadnit práci.

Jednou z užitečných funkcí systému jsou tzv. „štítky“. Tato funkce umožňuje kategorizovat a poté filtrovat členy v rámci jednotlivých oddílů v TJ/SK podle vytvořených přívlastků. Počet štítků je přitom neomezený. A jak vypadá tato funkce v praxi? Představte si, že zastupujete sportovní klub s jedním oddílem, ve kterém evidujete 250 sportovců. Původní systém nabízel třídění pouze podle pohlaví nebo role (aktivní sportovec, aktivní sportovec – soutěže, ostatní). Nyní je možné si členy v rámci jednoho oddílu rozlišit podle toho, do jaké věkové skupiny patří (přípravka, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost, starší dorost…), v jakém družstvu hrají, jakou zdravotní pojišťovnu mají… jeden člen může mít přiřazených více štítků, resp. být zařazen do více kategorií. Navíc štítky je možné přidávat (ale i odebírat) hromadně, takže práce je to rychlá a snadná. Co by to však bylo za funkci, kdybyste si seznam členů podle vybraného filtru (štítku) nemohli vygenerovat a dále s ním pracovat? I na to programátoři mysleli. Jakmile zadáte filtr, je možný export seznamu do Excelu (konkrétně ve formátu *.csv) s tím, že s tabulkou lze pak dále (mimo systém) pracovat.

Také sekce „Příspěvky“ prošla změnami. V této části IS ČUS najdeme přehled zaplacených (ale i nezaplacených) příspěvků u jednotlivých členů TJ/SK. Nově je možné příspěvky hromadně zadávat a také filtrovat zobrazený seznam podle toho, zda mají členové zaplaceno či ne.

Více informací o jednotlivých částech IS ČUS a jejich (nejen nových) funkcích se dozvíte z aktualizovaného manuálu pro uživatele, který je rozdělen do 7 částí:

1. část – Přihlášení do systému, změna hesla, zapomenuté heslo
2. část – Editace sekcí „Uživatelé“, „Info“, „Funkcionáři“ a „Dokumenty“
3. část – Editace sekcí „Oddíly“ a „Členové“
4. část – Editace sekce „Finanční výkazy“
5. část – Editace sekce „Pasport“
6. část – Sekce „Reporty“ a „Historie“
7. část – Sekce „Příspěvky“

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.