Výkonný výbor České unie sportu se zabýval dotační kauzou a financováním sportu

03.08.2017

Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu.

VV ctí presumpci neviny všech osob, proti kterým bylo trestní stíhání zahájeno. VV vyčká dalšího průběhu trestního řízení – zejména pravomocného skončení věci. Do té doby se nebude k průběhu ani k jednotlivým úkonům a dílčím rozhodnutím nikterak vyjadřovat.  VV je připraven poskytnou orgánům činným v trestním řízení zákonnou součinnost.

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.