Finanční výkazy v IS ČUS

Vážení sportovní přátelé, stejně jako každý rok i letos Vás žádáme o vyplnění finančních výkazů za rok 2017 do Informačního systému ČUS na adrese https://iscus.cz/ Jedná se o povinnost členských subjektů vycházející z pokynu předsedy ČUS č. 9/2017 s tím, že pro její splnění je stanoven termín 15.4.2018.

Finanční výkazy slouží k zjištění aktuálních údajů o ekonomickém stavu TJ/SK a ČUS jejich vyplněním získává důležitý statistický podklad např. pro žádosti o státní podporu z dotačních programů MŠMT. Výhodou vyplnění těchto výkazů pro TJ/SK je to, že po jejich uložení  umožňuje Informační systém ČUS svým uživatelům stažení daných údajů ve formě státních výkazů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty, resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích – záleží na typu účetnictví), které jsou všechny spolky povinny od roku 2014 vkládat do Sbírky listin obchodního rejstříku.

Finanční výkazy pro rok 2017 jsou již v Informačním systému ČUS k dispozici a postup vyplňování je následující:

  • kliknete na jeden z výkazů (pro zjednodušení jsou názvy výkazů sjednoceny pro oba druhy účetnictví – rozvaha a výsledovka, při vyplňování se již objevují názvy a položky odpovídající typu účetnictví)
  • zvolíte si typ účetnictví, který vedete
  • v rozvaze je nové tlačítko, které umožňuje překlopit konečné stavy z předcházejícího roku na stavy počáteční. Toto tlačítko se neobjevuje ve dvou případech, a to pokud nemáte vyplněnou rozvahu za rok 2016 nebo pokud jste přešli na jiný typ účetnictví
  • nezapomeňte prosím vyplnit hlavičku výkazu, jinak výkazy nejdou uložit (nezapomeňte také výkazy průběžně ukládat!)

vykaz_hlavicka

V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.