Zpráva o průběhu a závěrech 29. VH PTU

18.05.2018

V úterý 15. 5. 2018 proběhlo v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 jednání 29. valné hromady Pražské tělovýchovné unie. Na jednání byli pozváni zástupci celkem 384 členských tělovýchovných jednot a sportovních klubů a zástupci 26 členských sportovních svazů.

Podle zjištění valnou hromadou ustavené mandátové komise se dostavilo a bylo přítomno celkem 112 delegátů (27,3%), z toho 99 delegátů TJ/SK (25,7%), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU, a dále 13 delegátů svazů (50 %), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU, když na základě tohoto zjištěného stavu v souladu s článkem V./A/2 stanov PTU byla 29. valná hromada PTU prohlášena jako řádná a tedy také jako usnášeníschopná.

Před vlastním zahájením na návrhy pražských TJ/SK a v gesci předsedy PTU Ing. J. Chvalného byla veřejně, v moderaci místopředsedy PTU Ing. M. Vaculíka, prezentována a společensky oceněna dlouhodobá aktivní činnost celkem 21 pražských sportovních osobností v různých sportovních odvětvích. Jejich osobnostní sportovní profily a fotografie budou zveřejněny v samostatném článku zde na webu PTU.

Po schválení programu a procedurálních záležitostech, pak byly předneseny předsedou PTU zprávy o činnosti a hospodaření VV PTU za  období od 28. VH PTU konané dne 16.5.2017 a také doplňující komentáře, včetně video-presentace a případné korekce k dříve zaslaným podkladovým materiálům; v rámci schváleného programu byla také přednesena zpráva kontrolní komise PTU jejím předsedou F. Hadašem.

Hlasováním k původně předloženým návrhům pak 29.valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s. dospěla především k těmto závěrům:

A. Valná hromada PTU vzala na vědomí:

  1. Zprávu o činnosti výkonného výboru PTU za období od 16. 5. 2017 do 15. 5. 2018,
  2. Informativní přehled o stavu (ne)plnění základních členských povinností TJ/SK za r. 2017,
  3. Zprávu kontrolní komise PTU,
  4. Volbu předsedy v rámci KK PTU, jak se uskutečnila v její kompetenci 19. 12. 2017.

B. Valná hromada PTU schválila (resp. potvrdila – sub 3):

  1. Výsledek hospodaření PTU za rok 2017, včetně úpravy základního jmění PTU,
  2. Rozpočet PTU na rok 2018,
  3. Kooptaci v rámci KK PTU o jejího člena M. Linerta, jak se uskutečnila 19. 12. 2017.

JUDr. Alexander Vachta, sekretář pracovního předsednictva 29. VH PTU

Poznámka: úplný soubor všech usnesení 29. VH PTU naleznete k dispozici ZDE.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.