Úrazové pojištění členů sportovních spolků

V pátek 1. února 2019 se změnily podmínky úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru. Toto pojištění platí pro celé sportovní prostředí.

Úrazové pojištění členů sportovních spolků je od 1. 2. 2019 sjednáno na základě pojistné smlouvy č. 1310001770 u Pojišťovny VZP, a.s. Pojištěnými osobami jsou členové sportovních spolků sdružených v České unii sportu, Českém olympijském výboru a České obci sokolské, a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě. Rozsah pojištění naleznete v přiloženém dokumentu. Pro úrazy, které se staly v období 1.1.2017-31.1.2019 postupujte podle návodu v článku ZDE.

Oznámení škodní události

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím formuláře:

 •  Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního spolku a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy. K formuláři je nutné připojit doklady:
  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
 • Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního spolku a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy. K formuláři je nutné připojit doklady:
  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti
  • doklad o pracovní neschopnosti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
  • kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek.

Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.

Hlášení škodních událostí zasílejte:

 1. emailem s naskenovanými dokumenty na e-mailovou adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz, nebo
 2. doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1 – Nové Město

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí můžete směřovat na Klientskou linku Pojišťovny VZP, a.s.:

Tel.: + 420 233 006 311 (po-čt 9:00-17:00 hod., pá 9:00-16:00 hod., kontaktní osobu pro hlášení škodních událostí je paní Martina Hovorková)
E-mail: info@pvzp.cz

 

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.