Dotační výzva MŮJ KLUB 2021 je zveřejněna!

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.

Účelem dotační výzvy MŮJ KLUB 2021 je podpora:

  • sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let,
  • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Novinkou je zrušení minimálního požadovaného počtu členů. NSA také navýšila poskytovanou částku na jednotlivé kategorie sportovců. Účelem výzvy na rozdíl od posledních let NENÍ zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení. NSA zatím plánuje vypsat na údržbu samostatnou výzvu.

Lhůta pro podání žádostí na program Můj klub 2021 je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci.

NSA upozorňuje, že je v současné chvíli důležité, aby představitelé klubů aktualizovali údaje o evidovaných sportovcích v Rejstříku sportu.

Česká unie sportu proto vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, novou funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Kluby si tak mohou jednoduše vyexportovat soubor s daty o sportovcích a trenérech bez nutnosti dalších úprav.

Žluté tlačítko „Export rejstřík“ naleznete po přihlášení do IS ČUS v sekci Členové či Oddíly, vždy na konci stránky v pravém rohu. Vygenerovaný export obsahuje již pouze osoby pro platný rejstříkový zápis – to jest sportovce a trenéry, velikost členské základny v exportu tedy může být menší než je celkový počet členů v IS ČUS!

is-cus-export-rejstrik

Po stažení souboru (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel, uložit a teprve poté nahrát do Rejstříku! V případě potíží můžete využít náš starší návod na manuální přenos dat mezi soubory databáze ČUS a Rejstříku, nebo kontaktujte pracovníky PTU na tel. č. 261 215 365 nebo e-mailu info@ptupraha.cz.

Materiály ke stažení:

Podrobný rozbor změn v dotační výzvě oproti předchozím letům vám přineseme před termínem podávání žádostí.

kolektiv PTU

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.