Kontrola údajů z žádostí o dotace hl. m. Prahy

Pražská tělovýchovná unie (PTU) a Hlavní město Praha (HMP) spolu v loňském roce uzavřeli memorandum o spolupráci, které mimo jiné spočívá ve společném využívání dat o sportovním prostředí na území hlavního města Prahy.

V letošním roce vzájemná spolupráce mezi PTU a HMP pokračuje, a to při průběžných kontrolách realizace projektů, na které byla ze strany hl. m. Prahy poskytnuta dotace. Kontroly spočívají v ověřování údajů uvedených v žádostech o dotace na období 2021/2022 podaných v rámci Opatření I. – Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže a na rok 2021 v rámci Opatření III. – Provoz sportovního zařízení. Ověřovány budou zejména údaje, které byly rozhodné pro výpočet dotace.

Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Ověřování údajů spočívá především ve zjišťování způsobu, jakým svazy získávají údaje o členské základně (včetně předepsané struktury) uvedené v žádostech za jednotlivé realizátory (sportovní kluby, tělovýchovné a tělocvičné jednoty). Kromě členské základny je zjišťována finanční náročnost jednotlivých sportovních odvětví. Zejména je definováno běžné sportovní vybavení pro tréninky a soutěže a jeho hodnota, dále jsou vymezeny obvyklé parametry tréninkových jednotek (rozsah, počet trenérů a sportovců v rámci tréninku atd.). Nad rámec ověřování nezbytných údajů probíhá diskuse se sportovními svazy ohledně aktuálního stavu sportovišť pro příslušné sportovní odvětví. Závěr setkání je většinou věnován perspektivám rozvoje a potřebným investicím do sportovní infrastruktury pro daný sport na území hlavního města Prahy.

Provoz sportovního zařízení

Ověřování údajů uvedených v žádosti o dotaci v rámci Opatření III. probíhá v místě sportovního zařízení za účasti zástupců provozovatele sportovního zařízení. Úkolem pracovníků PTU je ověřit, zda žadatel správně vyplnil žádost (druh sportovního zařízení, rozměry sportovních prostor, příp. další technické parametry, které měly vliv na výši přidělené dotace). Správnost a úplnost údajů o sportovním zařízení pak může být podkladem pro vyplňování formuláře žádosti o dotaci na rok 2022, neboť se předpokládá, že struktura žádosti, kritéria a systém výpočtu dotace budou stejné. Údaje získané z ověřování budou také podkladem pro aktualizaci databáze sportovních zařízení, kterou spravuje Pražská tělovýchovná unie a kterou sdílí s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a s Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP).

Výsledky z ověřování údajů jak v rámci Opatření I., tak v rámci Opatření III. budou předloženy oddělení sportu MHMP, kteří je pak použijí při administraci dotačních žádostí na další období. Zároveň budou některé výstupy z diskusí se svazy, resp. kluby tlumočeny odboru sportu a Komisi Rady hl. m. Prahy pro sport.

 

Ing. Jaroslav Chvalný
předseda Pražské tělovýchovné unie

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.