Zpráva o průběhu a závěrech 32. VH PTU

09.09.2021

V úterý 7.9.2021 proběhlo v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 jednání 31. valné hromady Pražské tělovýchovné unie. Na jednání byli pozváni zástupci celkem 430 členských subjektů (zástupci 403 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a zástupci 27 členských sportovních svazů).

Podle zjištění valnou hromadou ustavené mandátové komise se dostavilo a bylo přítomno celkem 96 delegátů (22,30%), z toho 80 delegátů TJ/SK (19,90%), tedy nikoli alespoň jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU a 16 delegátů svazů (59,30%), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU. Vzhledem k dosaženému celkovému počtu (více jak 50) delegátů v součtu obou komor byla 32. valná hromada PTU podle článku V., pís A, odst. 2 – druhá věta stanov PTU prohlášena jako řádná a také usnášeníschopná. Její průběh se uskutečnil v režimu úředně vyhlášených hygienických pravidel platných pro spolková shromáždění.

Po schválení programu a procedurálních záležitostech, pak byly předneseny předsedou PTU zprávy k činnosti a hospodaření VV PTU za  období od 31. VH PTU (30.9.2020) a také doplňující komentáře, včetně powerpointové prezentace a případné korekce k dříve zaslaným podkladovým materiálům; v rámci schváleného programu byla také – v zastoupení – přednesena zpráva Kontrolní komise PTU.

Hlasováním k původně předloženým návrhům pak 32. valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s. dospěla především k těmto závěrům:

A. Valná hromada PTU vzala na vědomí:

  1. Zprávu o činnosti výkonného výboru PTU za období od 30.9.2020 do 7.9.2021
  2. Informativní přehled o stavu (ne)plnění základních členských povinností TJ/SK za r. 2020
  3. Zprávu kontrolní komise PTU

B. Valná hromada PTU schválila:

  1. Výsledek hospodaření PTU za rok 2020, včetně úpravy základního jmění PTU
  2. Rozpočet PTU na rok 2021

32. valná hromada PTU neučinila žádnou změnu či revokaci obecného usnesení 25. VH PTU ze dne 13.5.2014, kterým byl stanoven základní (jednotný) roční členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Z toho plyne, že členské TJ/SK a svazy jsou povinny uhradit na účet PTU pro r. 2021 členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč = pořádková splatnost jest ke dni 30.9.2021.

JUDr. Alexander Vachta, sekretář pracovního předsednictva 32. valné hromady PTU

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.