Prodloužení termínu pro podávání žádostí MK 2022

Národní sportovní agentura kvůli výpadku systému prodlužuje lhůtu pro podání žádostí z Výzvy MŮJ KLUB 2022 do 30. listopadu 17:00 hodin.

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č. 2 k Výzvě č. 14/2021 MŮJ KLUB 2022.  NSA tímto dodatkem mění ustanovení Výzvy tak, že text uvedený v čl. 5 bodě 5.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: „5.3. Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 do 17:00 hod.“

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.