Praha pomůže sportovištím s drahými energiemi

Hlavní město Praha aktuálně připravuje samostatný program pomoci provozovatelům sportovních zařízení, které byly postiženy meziročním zvýšením energetických nákladů. Sportovní komise Rady hlavního města Prahy na svém jednání 19.1.2022 jednomyslně doporučila uvedený program schválit.

Byť ještě není program schválen, přinášíme vám úvodní informace z projednání v komisi se svolením pana radního Víta Šimrala a předsedy komise Ladislav Kose:

  • Program se bude týkat provozovatelů sportovních zařízení, kteří si podali žádost o dotaci na rok 2022 v Opatření III,
  • Provozovatelé musí prokázat nárůst cen energií minimálně o 50 % pro předchozímu období,
  • Lhůta pro podávání žádostí se předpokládá od 1.3.2022 do 31.3.2022,
  • Navržená alokace je 25 mil. Kč,
  • Kritéria pro rozdělení jsou obdobná jako v Opatření III.

Pražská tělovýchovná unie na základě memoranda spolupracuje s oddělením sportu Magistrátu hlavního města Prahy a případným žadatelům může se zpracováním žádosti pomoci.

Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.