Blíží se uzávěrka pro podávání žádostí na provoz sportovišť

Ve středu 31.8.2022 ve 12 hod. je uzávěrka pro podávání žádostí o dotace Národní sportovní agentury na provoz a údržbu sportovišť. V případě, že jste žádost ještě nepodali, přinášíme Vám tipy a rady na vyplnění formuláře na portálu dotacesport.cz .

Po přihlášení do portálu Národní sportovní agentury na webu dotacesport.cz je potřeba na úvodní stránce vybrat konkrétní výzvu a zadat název žádosti ve tvaru „PU22 – název žadatele“.

Při úpravě žádosti budete mít k dispozici 6 záložek:

 • ŽÁDOST
 • ŽADATEL
 • ROZPOČET
 • ÚČEL PODPORY
 • PŘÍLOHY
 • ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Žádost

Na první záložce ŽÁDOST je k vyplnění/editaci určené pouze pole s názvem žádosti. V případě, že jste při založení žádosti uvedli název ve špatném tvaru, můžete jej nyní opravit.

Žadatel

Na záložce ŽADATEL je nejjednodušší vyplnit IČ spolku a poté načíst data z ARES.

V sekci „Statutární orgán“ nezapomeňte uvést všechny osoby, které máte zapsány ve veřejném rejstříku na webu justice.cz, a to i v případě, že za spolek mohou jednotlivé osoby jednat samostatně. U všech osob zároveň uveďte den vzniku funkce, a to podle rejstříku.

Před vyplňováním žádosti si zkontrolujte, že jste skutečně způsobilým žadatelem – viz naše upozornění na začátku předchozího článku k výzvě PU22 ZDE.

Rozpočet

Na záložce ROZPOČET opište čísla z přehledu předpokládaných nákladů sportovišť – konkrétně z listu 1 s názvem „CELKOVÝ SOUHRN“ uvedete do prvního políčka číselný údaj z buňky B18 a do druhého políčka uvedete číselný údaj z buňky C18.

Účel podpory

Na záložce ÚČEL PODPORY je potřeba vyplnit zdůvodnění žádosti o dotaci a doplnit údaje o sportovním zařízení. V případě, že spolek provozuje více sportovních areálů (tzn. sportovišť na různých adresách), je potřeba každý zadat samostatně. Nezapomeňte si také zkontrolovat, že dané sportoviště evidujete v Rejstříku sportu v sekci „Sportovní zařízení“.

Do políčka „Celková výše skutečně vynaložených provozních nákladů za rok 2021“ uvedete částku nákladů na provoz a údržbu sportoviště z účetnictví Vašeho spolku za rok 2021 s tím, že je potřeba celkové náklady snížit o náklady nezpůsobilé, jako jsou např. osobní náklady zaměstnanců zajišťujících provoz, nájemné sportovních ploch/pozemků, nájemné movitých věcí, pojištění atd. Tato částka určuje maximální limit pro výši předpokládaných nákladů za jednotlivá sportoviště na rok 2022.

Přílohy

Na záložce PŘÍLOHY budete mít min. 5 příloh, a to v případě, že vlastníte sportovní zařízení a že potvrzení o neexistenci nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění a potvrzení celní správy a příslušného finančního úřadu nahradíte čestným prohlášením o bezdlužnosti. Minimálně zde tedy bude:

 • čestné prohlášení o bezdlužnosti
 • čestné prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl
 • formulář rozpočtu předpokládaných nákladů sportovišť
 • potvrzení o vedení bankovního účtu/kopii smlouvy nebo bankovního výpisu (pozor – dokument musí vždy obsahovat název a IČ žadatele a číslo bankovního účtu)
 • úplný výpis z evidence skutečných majitelů (návod na získání úplného výpisu najdete ZDE)

Čestná prohlášení

Na záložce ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ je potřeba přečíst a odsouhlasit (kliknutím do čtverečku) prohlášení o způsobilosti, bezúhonnosti, neexistence exekuce či likvidace atd.

Odeslání žádosti

Tlačítko pro odeslání žádosti se objeví, jakmile je žádost kompletně vyplněna, jsou přiloženy potřebné přílohy a odsouhlasena všechna prohlášení.

Po odeslání žádosti přes portál NSA je potřeba ještě žádost vložit do datové zprávy a odeslat na NSA (ID DS: vnadiz2). Do předmětu zprávy uveďte číslo žádosti ve formátu „PU22-xxxx“. 

Vzhledem k tomu, že žádost je podána až okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky NSA, doporučujeme uložit si doručenku z datové schránky ve formátu PDF (nabídne se ihned po odeslání datové zprávy, příp. je možné si ji stáhnout a uložit z nabídky Další možnosti u odeslané zprávy).

Podklady

Poslední znění výzvy i předepsané přílohy k žádosti najdete na stránkách PTU v článku z 1.8.2022.

 

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.