Registrace do Portálu finanční podpory HMP

Pro letošní rok čeká žadatele v Programu podpory sportu v hl. městě Praze novinka, kdy již nebude třeba stahovat formulář ZFO. Místo toho se dotační žádost bude podávat přes portál finanční podpory IS FP HMP. Přinášíme vám proto představení tohoto systému a jeho základních vlastností.

Při první návštěvě je třeba do systému provést registraci uživatele a přiřazení organizace. Portál finanční podpory (IS FP HMP) naleznete na adrese https://granty.praha.eu/ a tlačítko pro registraci se nachází hned na začátku jeho menu. Osoba, která se ke své organizaci v IS FP HMP přihlásí jako první, získá práva správce a bude moci editovat detaily organizace, přidávat další uživatele a podobně.

snimek-obrazovky-2022-10-06-121656

Jediné údaje nutné pro registraci jsou jméno, příjmení a platný email. Na ten vám následně přijde ověřovací kód. U ověřovacího kódu může trvat jeho doručení i déle než několik minut.

snimek-obrazovky-2022-10-06-122043

Daný ověřovací kód je potřeba z emailu přepsat či zkopírovat a následně si vybrat heslo. Pro úspěšné zadání hesla musí být splněna pravidla síly hesla: minimální délka musí být 6 znaků a heslo musí obsahovat minimálně 1 číslici, 1 velké a 1 malé písmeno.

snimek-obrazovky-2022-10-06-122354a

Po dokončení registrace jste se úspěšně stali uživateli Portálu finanční podpory a při příští návštěvě budete postupovat přes tlačítko přihlášení.

snimek-obrazovky-2022-10-06-120857

Po přihlášení potřebujete ještě získat přístup do své organizace – vše se odehrává v sekci Moji žadatelé.

snimek-obrazovky-2022-10-06-124327

Pokud jste dosud v IS FP nefungovali, máte seznam žadatelů prázdný. V takovém případě je potřeba si přidat organizaci přes tlačítko „+“.

snimek-obrazovky-2022-10-06-124504

Zde vyberete právní formu, zadáte IČO vaší organizace a zbylé informace můžete načíst automaticky z Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES).

snimek-obrazovky-2022-10-06-124821

Pokud vaši organizaci jako žadatele již registroval někdo jiný (např. druhý statutár), systém vás o tom informuje. V takovém případě je potřeba dotyčného kontaktovat, aby vám přístup umožnil.

snimek-obrazovky-2022-10-06-125036

Po úspěšném přiřazení organizace k vašemu uživatelskému účtu ji naleznete v seznamu pod zmíněnou sekcí Moji žadatelé. Kliknutím na vybraný název organizace se přesunete do jejího detailu.

snimek-obrazovky-2022-10-19-102415

 

Založením profilu organizace jste se stali jejím správcem. V jejím profilu je potřeba vyplnit číslo účtu a pak změny uložit přes žluté tlačítko Uložit.

snimek-obrazovky-2022-10-24-110422

Přes tlačítko Editovat pak zadáváte všechny ostatní informace o žadateli. Pokud je vyplníte před založením žádosti, propíší se vám do ní.

snimek-obrazovky-2022-10-20-141428

V editačních možnostech správce organizace zadává jak základní údaje, tak další informace, které se pak propisují do žádosti. Je potřeba vyplnit:

  1. doručovací adresu (přes kliknutí na tužtičku na konci řádku),
  2. statutární orgány (přes tlačítko přidat),
  3. kontakty na statutáry (v detailu jednotlivých statutárů, kam se dostanete kliknutím na jejich jméno),
  4. obecné kontakty na organizaci (opět přes tlačítko přidat).

Po ukončení práce je potřeba zmáčknout žluté tlačítko Uložit a zpět.

snimek-obrazovky-2022-10-20-141929

Abyste v sekci Formuláře ke stažení měli k dispozici relevantní obsah dle zaměření vaší organizace, je potřeba provést nastavení v záložce Preferované oblasti (opět tuto možnost má pouze správce žadatele). Novou oblast přidáte přes kliknutí na tužtičku Vybrat v pravé části obrazovky.

snimek-obrazovky-2022-10-19-102529

V případě sportovní organizací je potřeba zaškrtnout políčko Sport a tělovýchova a volbu potvrdit žlutým tlačítkem „OK“. Pokud vaše organizace žádá i na jiné oblasti podpory, je možné vybrat i více preferovaných oblastí.

snimek-obrazovky-2022-10-19-102604

POZOR!! V tuto chvíli stále nemáte v sekci Formuláře ke stažení žádný obsah. Je potřeba změny u žadatele uložit žlutým tlačítkem a teprve tehdy se nabídka ve formulářích aktualizuje.

snimek-obrazovky-2022-10-19-102629

V detailu žadatele naleznete i další možnosti administrace, mimo jiné i Oprávněné osoby, kde (pokud jste správce) můžete přidat emaily dalších spolupracovníků, kteří mají mít k vám přístup. Je potřeba, aby se každá fyzická osoba registrovala do portálu, a tedy měla založený vlastní účet v IS FP HMP, který správce přiřadí k organizaci. Tito další přidaní uživatelé nemají práva správce a nemohou upravovat detaily organizace, nicméně mají právo vyplňovat žádost a nahlížet do ní. Jeden uživatel může mít přiřazeno i vícero žadatelských organizací.

snimek-obrazovky-2022-10-20-091603

Formulář se žádostí na rok 2023 bude v grantovém portálu zveřejněn nejpozději dne 1.12.2022, do té doby si mohou žadatelé připravit aktualizované detaily organizace, podklady a povinné přílohy k žádosti.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.