Sportovec Prahy 4 za rok 2023

Městská část Praha 4 vyhlašuje tradiční Anketu o nejlepšího sportovce za rok 2023. Kluby mohou zasílat své nominace až do 19. ledna 2024, a to na adresu PTU, která opět zajišťuje administrativní podporu ankety.

Anketa Sportovce roku 2023 bude probíhat dvoukolově – v prvním kole (uzávěrka přihlášek je 19. ledna 2024) mohou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty ze Čtyřky nominovat své sportovce do jednotlivých kategorií. Komise jmenovaná PTU následně vybere 4 nejlepší kandidáty v každé kategorii (vyjma kategorie Naděje Čtyřky, podrobnosti dále), kteří postoupí do druhého kola. Jména vybraných sportovců, trenérů a družstev budou zveřejněna na webu PTU 1. března 2024 spolu s krátkým informačním medailonkem. Nominovaní budou pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne pod taktovkou městské části. Vítěze každé kategorie vybere odborná komise.

V anketě je vyhlášeno 6 kategorií. Na místě bydliště sportovce nezáleží, podmínkou je pouze spojení nominujícího sportovního klubu s MČ Praha 4. Nominaci tedy mohou provádět sportovní kluby:

  • se sídlem na Praze 4 či
  • dlouhodobě realizující svou činnost na území MČ Praha 4 a poskytující služby místním rezidentům. Tyto subjekty doloží svou působnost přiložením např. dlouhodobé smlouvy o pronájmu sportoviště na území MČ Praha 4 apod. (stačí 1x ke všem anketním lístkům klubu).

Není omezena právní forma sportovního klubu/tělovýchovné jednoty (nemusí se jednat pouze o spolky), nicméně sportovci musejí startovat v oficiálních soutěžích daného sportovního odvětví.

Anketu vyhlašuje Praha 4 za podpory České unie sportu, jejímž krajským pracovištěm pro Prahu je právě Pražská tělovýchovná unie.

Vyhlašovanými kategoriemi jsou:

  • Sportovec roku: ryze mužská kategorie, do 65 let věku
  • Sportovkyně roku: ryze ženská kategorie, do 65 let věku
  • Sportovní družstvo roku: družstvo se musí sestávat minimálně ze dvou sportovců, bez omezení pohlaví či věku
  • Trenér(ka) roku: minimální věk 18 let a držitel(ka) trenérské licence v daném sportu
  • Naděje Čtyřky: sportovci, kteří v roce 2023 dosáhli maximálně 18 let (ročník 2005 a mladší)
  • Senior(ka) roku: aktivní sportovci, kteří v roce 2023 dosáhli minimálně 65 let (ročník 1958 a starší)

Kategorie Naděje Čtyřky, která oceňuje snahu mladých sportovců, zaujímá zvláštní postavení. Zde bude v prvním kole vybráno 10 juniorek či juniorů, jejichž výkony vypovídají o talentu a možnostech větších sportovních úspěchů v budoucnosti. Ti budou doporučeni do druhého kola, kde odborná komise potvrdí konečný výběr 10 chlapců či dívek (bez určeného pořadí), kteří ztělesňují sportovní naděje Prahy 4.

Nominované osoby či družstvo do ankety navrhuje vždy sportovní klub, kterého jsou členem, prostřednictvím anketního lístku. Ten musí být kompletně vyplněný předsedou klubu či pověřeným pracovníkem – anketní lístek není možné vyplňovat ručně, je třeba jej vyplnit v počítači, případně vytištěný vyplnit na stroji a naskenovat, jinak bude považován za neplatný a nebude do ankety zařazen.

Anketní lístek si můžete stáhnout ZDE.

Počty nominací do jednotlivých kategorií nejsou omezené. Nominace probíhá vyplněním anketního lístku a jeho podáním do 19. 1. 2024 na Pražskou tělovýchovnou unii, a to emailem, v jehož příloze bude anketní lístek (či více lístků jako samostatné soubory), odeslaným na adresu info@ptupraha.cz s uvedením předmětu zprávy: „Sportovec MČ Praha 4“.

Po uzávěrce prvního kola budou anketní lístky zpracovány pracovníky PTU, roztříděny do kategorií a předány komisi k posouzení. Komise prvního kola bude jmenována Pražskou tělovýchovnou unií a bude složená ze členů Výkonného výboru PTU a předsedů pražských sportovních svazů.

Prvního března 2024 budou na webových stránkách PTU zveřejněny osobní medailonky sportovců, trenérů a družstev nominovaných do druhého kola ankety, aby se obyvatelé Prahy 4 i sportovní veřejnost mohli s jednotlivými kandidáty seznámit. Nominovaní obdrží od MČ pozvánku na slavnostní vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce městské části Praha 4. Vyhlášení, které je v režii MČ Praha 4, proběhne ve slavnostním duchu na jaře 2024.

V případě dotazů k anketě pište na info@ptupraha.cz nebo volejte na telefon 261 215 365, rádi vám poskytneme další informace.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.