Zpráva o průběhu a závěrech 35. VH PTU

23.05.2024

Ve středu 22.5.2024 proběhlo v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 jednání 35. valné hromady Pražské tělovýchovné unie. Na jednání byli pozváni zástupci celkem 444 členských subjektů (zástupci 415 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a zástupci 29 členských sportovních svazů).

Podle zjištění valnou hromadou ustavené mandátové komise se dostavilo a bylo přítomno celkem jejich 78 delegátů (17,6%), z toho 64 delegátů TJ/SK (15,4%), tedy nikoli alespoň jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU, a 14 delegátů svazů (48,3%), tedy více jak jedna pětina požadovaná podle stanov PTU pro konání řádné valné hromady PTU. Nicméně, vzhledem k dosaženému celkovému počtu více jak 50 delegátů v součtu obou komor byla 35. valná hromada PTU (podle článku V./A/2 druhá věta stanov PTU) prohlášena jako řádná a také usnášeníschopná.

Po schválení programu a procedurálních záležitostech byly předsedou PTU předneseny zprávy k činnosti a hospodaření VV PTU za období od 34.VH PTU (17.5.2023) s reflexí za celé končící 9. volební období (2020-2024) a také doplňující komentáře, a to formou prezentace; v rámci schváleného programu byla také přednesena zpráva Kontrolní komise PTU.

Hlasováním k původně předloženým návrhům dospěla 35. valná hromada Pražské tělovýchovné unie, z.s. především k těmto závěrům:

A) Valná hromada PTU vzala na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti výkonného výboru PTU za období od 17.5.2023 do 22.5.2024
 2. Informace o stavu plnění členských povinností TJ/SK a svazů za rok 2023
 3. Zprávu kontrolní komise PTU

 BValná hromada PTU schválila:

 1. Výsledek hospodaření PTU za rok 2023, včetně úpravy základního jmění PTU
 2. Rozpočet PTU na rok 2024

Poznámka: 35. valná hromada PTU neučinila žádnou změnu či revokaci obecného usnesení 25. VH PTU ze dne 13.5.2014, kterým byl stanoven základní (jednotný) roční členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Z toho plyne, že členské TJ/SK a svazy jsou povinny uhradit na účet PTU pro rok 2024 členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Faktury za členský příspěvek budou rozesílány emailem v průběhu měsíce června.

C) Valná hromada PTU pro 10. volební období 2024 -2028 podle schváleného volebního řádu zvolila:

 1. předsedou PTU:
  • Ing. Jaroslava Chvalného (Prague Handball Club)
 2. členy výkonného výboru PTU z komory svazů:
  • Karla Horčíka (Pražský fotbalový svaz)
  • Ing. Jana Řádka, CSc. (Pražský gymnastický svaz)
  • Ing. Pavla Saice, MBA (Pražský tenisový svaz)
  • Mgr. Jana Srba (Pražský svaz Českého svazu plavání)
  • Pavla Sušera (ČBF – Pražský basketbalový svaz)
 3. členy výkonného výboru PTU z komory TJ/SK:
  • Františka Hadaše (SK Start Praha)
  • Hanu Kuncovou (TJ ASTRA Zahradní Město)
  • Ing. Alenu Léblovou (TJ ABC Braník)
  • Adrianu Dvořákovou (Atletika Jižní Město)
  • Ing. Martina Vaculíka (TJ Tatran Střešovice)
 4. členy kontrolní komise PTU:
  • Pavlu Černou (SK Start Praha)
  • Martina Linerta (TJ Slavoj Praha)
  • Tomáše Březinu (Sportovní klub B.U.H. Praha)

Pozn.: U každého zvoleného člena příslušného orgánu PTU je uvedeno v závorce jeho členství k mateřskému/členskému sportovnímu svazu, resp. členské TJ/SK.

JUDr. Alexander Vachta, sekretář pracovního předsednictva 35. valné hromady PTU

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.