Můj klub 2024: peníze míří na účty klubů

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek dal na nedávném setkání v rámci Roadshow NSA v Praze veřejný příslib, že peníze dorazí na účty klubů do konce června. Vyplácení dotací z programu Můj klub 2024 je nyní v plném proudu. Některé kluby ale mohou obdržet výrazně nižší částku, než jejich zástupci původně očekávali.

Poměr snížení výše dotace

Jak jsme již dříve informovali, v únoru NSA vydala rozhodnutí o stanovení poměrového koeficientu na snížení dotace, kde uvedla hodnotu poměru 0,98. V květnu ovšem došlo v programu Můj klub ke snížení alokace o 90 milionů Kč a stanovení nového plošného poměrového koeficientu 0,92, o který bude všem žadatelům snížena vypočtená dotace.

Nicméně některé kluby pravděpodobně obdrží ještě nižší částku, než jejich zástupci původně očekávali dle svého výpočtu v žádosti. Důvodem je, že NSA nemusela v rámci kontroly členské základny uznat všechny soutěžní sportovce, kteří byli v žádosti uvedeni. Podrobnosti o tom, kolik sportovců bylo vyřazeno, případně přeřazeno do nižší kategorie, naleznou kluby v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, který jim NSA doručuje do datové schránky před výplatou dotace. Na konci tohoto dokumentu jsou uvedeny počty sportovců v jednotlivých kategoriích, o které byl výpočet upraven.

(Ne)shoda se svazovou evidencí

Pokud spolek uplatňoval v žádosti o dotaci soutěžící sportovce, bylo letos poprvé nutné zajistit vzájemnou shodu v klubové evidenci sportovce v Rejstříku sportu se zápisy příslušného sportovního svazu. Jestliže se sportovec zúčastnil soutěží, které nebyly uvedeny v oficiálních termínových listinách daného sportovního svazu, respektive svaz u daného člena účast v soutěžích neuvedl, NSA takového sportovce neuznává jako soutěžního.

Svazy neuznané NSA

U některých sportovních odvětví, která zaštiťuje více celorepublikových organizací, NSA uznává oficiálně pouze jeden sportovní svaz jako zástupce daného sportu. Pokud členové klubu soutěží u jiných organizací v rámci takového sportu, nejedná se z hlediska NSA o oficiální soutěže a při kontrole žádosti dojde k úpravě jejich kategorií na nesoutěžní.

Duplicita člena

Další z pravidel v rámci dotační výzvy, které může mít vliv na uznaný počet sportujících dětí v žádosti, stanovovalo, že tentýž sportovec může být v rámci jednoho sportovního odvětví uplatněn maximálně u 1 žadatele. Pokud jej do žádosti uvedou dva kluby současně, přednost dostane ten klub, který eviduje sportovce ve vyšší (soutěžní) kategorii. V případě, že oba kluby uvádějí sportovce jako soutěžního, bude upřednostněn ten žadatel, u kterého byl sportovec zapsán do Rejstříku sportu dříve. Stejně tak tentýž sportovec mohl být uplatněn v odlišných sportech maximálně u 3 žadatelů. V případě, že sportovec navštěvuje více než tři kluby různých sportovních odvětví, je postupováno obdobně, jak bylo popsáno výše.

Pokud klub obdrží nižší dotaci, než očekával, je potřeba zkontrolovat Rozhodnutí od NSA, kde jsou na konci uvedeny počty sportovců v jednotlivých kategoriích, které NSA neuznala či přeřadila. Proti Rozhodnutí NSA není přípustné odvolání ani rozklad. Pokud chce klub vědět jména konkrétních sportovců, u kterých NSA udělala zásah, může poslat datovou zprávu na NSA s žádostí o jejich sdělení a následně informace řešit se zastřešujícím sportovním svazem.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.