Magistrát vyhlásil programy podpory sportu na rok 2017

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) vyhlásil v polovině srpna Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017. Pražská tělovýchovná unie (PTU) pro Vás připravuje sérii tří článků, které budou obsahovat nejdůležitější údaje a upozornění na změny oproti předchozímu roku.

MHMP vyhlásil na rok 2017 tyto programy:

  • Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže
  • Rozvoj sportovní infrastruktury
  • Sportovní akce
  • Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny, handicapované a seniory

V prvním článku se zaměříme na program č. III. Sportovní akce.

Termín pro podání žádostí na akce pořádané v 1. pololetí:

16. 11. 2016 pro projekty z programů:

III. A. Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané 1. 1. – 30. 6. 2017)
III. B. Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané 1. 1. – 30. 6. 2017)
III. C. Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané 1. 1. – 30. 6. 2017)

Termín pro podání žádostí na akce pořádané v 2. pololetí:

26. 4. 2017 pro projekty z programů:

III. A. Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané 1. 7. – 31. 12. 2017)
III. B. Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané 1. 7. – 31. 12. 2017)
III. C. Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané 1. 7. – 31. 12. 2017)

Způsob podání

Při podávání žádosti na následující období dejte prosím pozor na změnu způsobu jejího podávání. Žádost se podává v tištěné podobě bez příloh osobně nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) a zároveň elektronicky včetně požadovaných příloh zasláním formuláře ve formátu zfo prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler. V letošním roce se již nepodává žádost na CD, ale vyplní se formulář ve formátu zfo a pomocí tlačítka „Podat žádost“ na konci formuláře dojde k elektronickému podání.

Úplné znění vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017: PROGRAMY_MHMP_2017

Formulář žádosti i přesný postup jeho odeslání naleznete na stránkách magistrátu.

Požadované doklady (přikládají se pouze k elektronicky podávané žádosti) u spolků:

  • úplný výpis ze spolkového rejstříku s uvedeným statutárním zástupcem a oblastí činností, ne starší než 6 měsíců (fotokopii s ověřením pravosti)
  • doklad o bankovním účtu

V žádosti je potřeba – stejně jako loni – identifikovat osobu oprávněnou zastupovat žadatele a je nutné toto oprávnění přiložit, a to v kopii s ověřením pravosti ne starším 6 měsíců. U požadovaných dokladů pro spolky již není uvedeno, že se musí přikládat ověřené stanovy. Dále se přikládají doklady vyplývající ze specifik jednotlivých programů.

program_iii_mhmp_2017

U programu III. A. a III. B. byl upřesněn limit pro počet žádostí. Opět platí, že na 1 sportovní akci lze podat 1 žádost, ale dále bylo specifikováno, že v každém pololetí může žadatel žádat maximálně na 2 akce.

U programu III. C. došlo pro rok 2017 ke snížení limitu na jednu žádost, a to na 300.000 Kč. Dále je jasně dáno, že žadatel může v každém pololetí podat 1 žádost, ve které může souhrnně žádat maximálně na 5 akcí.

Přidělené finanční prostředky mohou být použity na úhradu stejných nákladů jako v loňském roce. Stejná zůstala také participace žadatele na sportovní akce.

Doporučujeme všem žadatelům pečlivě prostudovat podmínky u jednotlivých programů, kde je podrobně popsáno, jakým způsobem má být prezentováno hl. m. Praha. Ukázky správné prezentace také můžete najít na stránkách magistrátu.

Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.