Máte pojištěna všechna rizika své činnosti?

Podle Občanského zákoníku jsou TJ/SK právnické osoby, které mají povinnosti a také zodpovědnost za své jednání. Při klubové činnosti se může stát řada událostí, které povedou k nutnosti uhradit škodu, případně škoda vznikne přímo spolku samotnému. Proti mnoha z těchto rizik se lze pojistit a ochránit tak finance i fungování klubu.

Nabídek pojištění je na českém trhu mnoho a není snadné se v nich vyznat. Na druhou stranu ne na všechno jsou kluby a jednoty samy – některá pojištění jim zajišťují střešní organizace, u jiných mají možnost využít specializovaných nabídek partnera České unie sportu – pojišťovacího makléře Renomia.

Existuje značné množství pojišťovacích produktů, které kluby mohou využít pro svou ochranu, a je na každém klubu, aby si vybral ty potřebné pro sebe nebo své členy. pojisteniPojištění může krýt např. situaci, kdy se svěřenec zraní trenérovi při tréninku (úrazové pojištění) a rodič ho zažaluje (pojištění odpovědnosti trenérů), kroupy poškodí střechu klubovny (pojištění majetku), zbloudilý míč rozbije okno zaparkovaného auta (pojištění odpovědnosti TJ/SK) nebo statutární zástupce podepíše nevýhodnou smlouvu a klub přijde o peníze (pojištění D&O). Obecně můžeme hovořit o několika pro kluby významných kategoriích podle poskytovatele, v každé se nachází odlišné produkty – viz obrázek.

Podrobnější vhled do tématiky k jednotlivým typům pojištění bude součástí tradičních únorových seminářů PTU. Na webu PTU také vyjde série článků, kde budou detailní informace včetně odkazů na smlouvy a návodů na postup při hlášení události.

První článek se zaměří na úrazové pojištění sportovců a pojištění odpovědnosti trenérů – tyto dva druhy pojištění jsou sjednány přes Český olympijský výbor a platí plošně pro kluby v celé České republice. V druhém článku se budeme věnovat rekapitulaci nabídky pojistných smluv, které pro své členy připravila Česká unie sportu (cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti klubů). Poslední článek bude rozebírat aktuální novinku pro spolky, tedy pojištění odpovědnosti jejich orgánů (tzv. D&O) a další možná pojištění, která si kluby mohou sjednat.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.