Praha 4 hledá Sportovce roku 2021

Městská část Praha 4 vyhlašuje již tradiční Anketu o nejlepšího sportovce za rok 2021. Kluby mohou zasílat své nominace až do konce ledna 2022, a to na adresu PTU, která opět zajišťuje administrativní podporu ankety. Praha 4 by anketou ráda podpořila své sportovce a ocenila jejich úspěchy dosažené za ztížených podmínek roku 2021.

Vyhlášení vítězů Sportovce roku 2020 proběhlo v rámci akce Kavky 4 Sport 18.9.2021 za účasti zástupců městské části a PTU – vítězi se stali: Petr Tomáš (sportovec roku), Thompsonová Eliška (sportovkyně roku), Junioři Eagles Praha (družstvo roku), Šrůtová Marcela (trenér/ka roku) a Voráčková Eliška (senior/ka roku). Medailonky sportovců nominovaných v loňském roce naleznete ZDE.

Anketa Sportovce roku 2021 bude probíhat dvoukolově – v prvním kole (uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022) mohou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty ze Čtyřky nominovat své sportovce do jednotlivých kategorií. Komise jmenovaná PTU následně vybere 4 nejlepší kandidáty v každé kategorii (vyjma kategorie Naděje Čtyřky, podrobnosti dále), kteří postoupí do druhého kola. Jména vybraných sportovců, trenérů a družstev budou zveřejněna na webu PTU 1. března 2022 spolu s krátkým informačním medailonkem. Nominovaní budou pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne pod taktovkou městské části. Vítěze každé kategorie vybere odborná komise.

V anketě je letos vyhlášeno 6 kategorií. Na místě bydliště sportovce nezáleží, podmínkou je pouze spojení nominujícího sportovního klubu s MČ Praha 4. Nominaci tedy mohou provádět sportovní kluby:

  • se sídlem na Praze 4 či
  • dlouhodobě realizující svou činnost na území MČ Praha 4 a poskytující služby místním rezidentům. Tyto subjekty doloží svou působnost přiložením např. dlouhodobé smlouvy o pronájmu sportoviště na území MČ Praha 4 apod. (stačí 1x ke všem anketním lístkům klubu).

Není omezena právní forma sportovního klubu/tělovýchovné jednoty (nemusí se jednat pouze o spolky), nicméně sportovci musejí startovat v oficiálních soutěžích daného sportovního odvětví.

Vyhlašovanými kategoriemi jsou:

  • Sportovec roku: ryze mužská kategorie, do 65 let věku
  • Sportovkyně roku: ryze ženská kategorie, do 65 let věku
  • Sportovní družstvo roku: družstvo se musí sestávat minimálně ze dvou sportovců, bez omezení pohlaví či věku
  • Trenér(ka) roku: minimální věk 18 let a držitel(ka) trenérské licence v daném sportu
  • Naděje Čtyřky: sportovci, kteří v roce 2021 dosáhli maximálně 18 let (ročník 2003 a mladší)
  • Senior(ka) roku: aktivní sportovci, kteří v roce 2021 dosáhli minimálně 65 let (ročník 1956 a starší)

Kategorie Naděje Čtyřky, která oceňuje snahu mladých sportovců, zaujímá zvláštní postavení. Zde budou v prvním kole vybrány 4 juniorky či junioři, jejichž výkony vypovídají o talentu a možnostech větších sportovních úspěchů v budoucnosti. Ti budou doporučeni do druhého kola, kde odborná komise potvrdí konečný výběr 4 chlapců či dívek (bez určeného pořadí), kteří ztělesňují sportovní naděje Prahy 4.

Nominované osoby či družstvo do ankety navrhuje vždy sportovní klub, kterého jsou členem, prostřednictvím anketního lístku. Ten musí být kompletně vyplněný a podepsaný předsedou klubu či pověřeným pracovníkem, jinak bude považován za neplatný a nebude do ankety zařazen. Anketní lístek není možné vyplňovat ručně, je třeba jej vyplnit v počítači a následně vytisknout, případně vytištěný vyplnit na stroji.

Anketní lístek si můžete stáhnout ZDE.

Počty nominací do jednotlivých kategorií nejsou omezené. Nominace probíhá vyplněním anketního lístku a jeho podáním do 31. 1. 2022 na Pražskou tělovýchovnou unii, a to buď:

  • poštou v obálce nadepsané „Sportovec MČ Praha 4“ zaslané na adresu: Pražská tělovýchovná unie, Hanusova 16, Praha 4, PSČ 140 00, nebo
  • emailem, v jehož příloze bude naskenovaný anketní lístek (či více lístků), odeslaným na adresu info@ptupraha.cz s uvedením předmětu zprávy: „Sportovec MČ Praha 4“.

Po uzávěrce prvního kola budou anketní lístky zpracovány pracovníky PTU, roztříděny do kategorií a předány komisi k posouzení. Komise prvního kola bude jmenována Pražskou tělovýchovnou unií a bude složená ze členů Výkonného výboru PTU a předsedů pražských sportovních svazů.

1. března 2022 budou na webových stránkách PTU zveřejněny osobní medailonky sportovců, trenérů a družstev nominovaných do druhého kola ankety, aby se obyvatelé Prahy 4 i sportovní veřejnost mohli s jednotlivými kandidáty seznámit. Nominovaní obdrží od MČ pozvánku na slavnostní vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce městské části Praha 4. Vyhlášení, které je v režii MČ Praha 4, proběhne ve slavnostním duchu a bližší informace o něm se objeví na webových stránkách městské části, v časopise Tučňák i na webu PTU.

V případě dotazů k anketě pište na info@ptupraha.cz nebo volejte na telefon 261 215 365, rádi vám poskytneme další informace.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.